Kiến Thức Về Sáo Trúc

Tổng quan kiến thức về sáo trúc, các loại sáo trúc việt nam.
Các kinh nghiệm, cẩm nang chuyên sâu về sáo ngang, sáo trúc, sáo mèo, tiêu …
Được chia sẻ chi tiết từ thày Hoàng Anh

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam