Nghệ sĩ Phạm Ánh Linh

Nghệ sĩ Phạm Ánh Linh

Biography

Huy Chương Bạc Hội Thi Tài Năng Trẻ Học Sinh Sinh Viên Các Cơ Sở Đào Tạo Văn Hóa Nghệ Thuật Toàn Quốc

Sinh viên Đại Học 4 Sáo Trúc Khoa Âm Nhạc Truyền Thống, Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Email : shimuramimiko@gmail.com
Phone: +84921285268

Facebook của tôi 
Instagram của tôi
Youtube Sáo Trúc Ánh Linh

Phạm Ánh Linh Sinh năm 1998 tại thành phố Thái Bình.

Năm 2016 bắt đầu theo học trung cấp âm nhạc tại trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Thái Bình.

Năm 2017 tham gia thi: Hội Thi Tài Năng Trẻ Học Sinh Sinh Viên Các Cơ Sở Đào Tạo Văn Hóa Nghệ Thuật Toàn Quốc và dành được huy chương bạc.

Năm 2018 thi đỗ vào Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam và đạt Á Khoa âm nhạc truyền thống và được tặng học bổng đầu vào Kumho Asiana.

Học Thổi Sáo 1 vs 1 Với Nghệ Sĩ Phạm Ánh Linh Tại Đây

Ánh Linh Bamboo Flute

“Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ”

YouTube video
Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam