Cảm Âm Đất Nước | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đất Nước | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đất Nước | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Đất Nước

Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu

Mi Mi Re Do lasi la la la

Nghe dịu nỗi đau của mẹ

sol mi Do si la mi

Ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ

Do la Mi Re Re sila sol la mi mi Do

Các anh không về mình mẹ lặng im.

Do si la mi mi mi sol la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Đất Nước

Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi

Mi Mi Re Fa Fa Mi Si Si La

Từ thuở còn nằm nôi

Mi La Mi Mi Sol

Sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa

Sol Sol Sol Fa Re Mi Re laMi

Lao xao trưa hè một giọng ca dao

si si la sol mi sol Do Do

Lao xao trưa hè một giọng ca dao.

si si la mi mi sol la la

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Đất Nước

Xin hát về Người đất nước ơi

Sol La Mi Mi Si Si La

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi

Sol La si si Mi Si La

Suốt đời lam lũ thương lũy tre làng bãi dâu bến nước

La Re Mi laMi, si Re la mi Do la si Do

Yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay.

la sol mi mi si sol sol la

 

Đoạn 4 :

Xin hát về Người đất nước ơi

Sol La Mi Mi Si Si La

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi

Sol La si si Mi Si La

Mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù

La Re Mi laMi, si Re la mi

Phía nam phía bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.

Do la si Do la sol mi mi si sol la la

 

Đoạn 5 :

Xin hát về Người đất nước ơi

Sol La Mi Mi Si Si La

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi

Sol La si si Mi Si La

Tảo tần chung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sáo

La Re Mi laMi, si Re la mi Do la si Do

Đêm lại dặt dìu tiếng mẹ ru con.

la sol mi mi si sol la la

 

Đoạn 6 :

Xin hát về Người đất nước ơi

Sol La Mi Mi Si Si La

Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi

Sol La si si Mi Si La

Vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói

La Re Mi laMi, si Re la mi Do la si Do

Ta vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui.

la sol mi mi si sol sol la

 

Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi

Mi Mi Re Fa Fa Mi Si Si La

Sáng ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ.

La Re Mi laMi, Si Si La Sol Re Mi Mi La

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Đất Nước

KARAOKE | Đất Nước | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam