Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất Mọi Thời Đại

Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất Mọi Thời Đại
5/5 - (1 bình chọn)

Top 5 Cảm Âm Nhạc Nước Ngoài Hay Nhất Phần 2

Hocthoisao.com xin giới thiệu với các bạn Top 5 Cảm Âm Các Bài Hát US-UK Hay Nhất

 

Cảm Âm Beautiful In White | Sáo C5Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Beautiful In White

Actually if you know this
Do Do Do Do si sol
but when we first met
la si Do sol mi
I got so nervous
la si Do sol mi
I couldn’t speak
la si Do Re

In that very moment
Do Do Do Do si sol
I found the one and
la si Do sol mi
my life had found its missing piece
la si Do sol mi, si Do Re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Beautiful In White

So as long as I live I’ll love you,
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
will have and hold you
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white
la la Fa Mi Fa Mi Do Re
And from now til my very last breath
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
This day I’ll cherish
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do

 

Lời 2

Đoạn 2 : Cảm Âm Beautiful In White

What we have is timeless
Do Do Do Do si sol
My love is endless
la si Do sol mi
and with this ring I say to the world
la si Do sol mi, la si Do Re

You’re my every reason
Do Do Do Do si sol
You’re all that I believe in
Do Mi Re Re Mi Re Do
With all my heart I mean every word
la si Do sol mi, la si Do Re

 

Điệp Khúc :

So as long as I live I’ll love you,
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
will have and hold you
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white
la la Fa Mi Fa Mi Do Re
And from now til my very last breath
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
This day I’ll cherish
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Re Re

 

Sáo D5

Đoạn 3 : Cảm Âm Beautiful In White

ohh ohh
You look so beautiful in white tonight
Sol Sol Sol Sol Mi Mi Do Re
na na na na
so beautiful in white tonight
Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do

And if a daughter is what our future holds
Do Do Do si Do Do Do Do sol sol
I hope she has your eyes
Mi Mi Mi Mi Re Re
finds love like you and I did
Mi Mi Mi Mi Re Re Do
and when she falls in love we’ll let her go
Do Do Do si Do Do Do Do sol sol
and I’ll walk her down the aisle
Mi Mi Mi Mi Re Re
She’ll look so beautiful in white
Mi Mi Mi Mi Re Re Do Mi

You look so beautiful in white
Fa Mi Fa Mi Do Re

 

Kết :

So as long as I live I’ll love you,
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
will have and hold you
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white
la la Fa Mi Fa Mi Do Re
And from now til my very last breath
Do Re Mi Mi Mi Mi Sol Sol Re
This day I’ll cherish
Do Do Mi Mi si
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do
You look so beautiful in white tonight
la la Fa Mi Fa Mi Do Re, Do Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC 

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Beautiful In White 

KARAOKE | Beautiful In White | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Cảm Âm Dance Monkey | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Dance Monkey

la sol la sol la sol la sol la Do si

Do Do si la la sol la sol la Do si

sol la sol la sol la sol la sol la Do si

Do Do si la la sol la sol la Do si

 

Mi Re Re Do Re Do Re Do si si si la sol la

la Do Do si Do si la la la Do

Re Re Do si la si la si la la la Do

la Do Do si la si la si la la Do si

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Dance Monkey

la la la

Do DoDo si sisi si lala Do Do laDo

la Do Do si, si la si la si la, si la Do si la Do,

 

la la

Do DoDo si sisi si lala Do Do laDo

la Do Do si, la si la si la Do si la Do

 

Đoạn 2 :

La Sol La Sol La Sol La Sol La Do3 Si

Do3 Do3 Si La La Sol La Sol La Do3 Si

Sol La Sol La Sol La Sol La Sol La Do3 Si

Do3 Do3 Si La La Sol La Sol La Do3 Si

 

Mi Re Re Do Re Do Re Do si si si la sol la

la Do Do si Do si la la la Do

Re Re Do si la si la si la la la Do

la Do Do si la si la si la la Do si

 

Điệp Khúc :

la la la

la Do Re Do si, laDo si

la Do Re Mi DoRe, si la si la

Do3 Do3Do3 Si SiSi Si LaLa Do3 Do3 LaDo3

La Do3 Do3 Si, Si La Si La Si La, Si La Do3 Si La Do3,

 

La La

Do3 Do3Do3 Si SiSi Si LaLa Do3 Do3 LaDo3

La Do3 Do3 Si, La Si La Si La Do3 Si La Do3

 

La La

Do3 Do3Do3 Re3 Do3Do3 Si LaLa Do3 Do3 LaDo3 LaDo3 La

La Do3 Do3 Si, Si La Si La Si La, Si La Do3 Si La Do3,

 

La La

Do3 Do3Do3 Si SiSi Si LaLa Do3 Do3 LaDo3

La Do3 Do3 Si, La Si La Si La Do3 Si La Do3

Do3 Si La

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC 

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Dance Monkey 

KARAOKE | Dance Monkey | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Cảm Âm You Are My Sunshine | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm You Are My Sunshine

You are my sunshine
sol Do Re Mi Mi
My only sunshine
Mi Re Mi Do Do
You make me happy when skies are gray
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
You’ll never know, dear
Do Re Mi Fa La,
How much I love you
La Sol Fa Mi Do
Please don’t take my sunshine away
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

 

Đoạn 2 :

The other night, dear
sol Do Re Mi Mi
As I lay sleeping
Mi Re Mi Do Do
I dreamt I held you in my arms
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
When I awoke, dear
Do Re Mi Fa La,
I was mistaken
La Sol Fa Mi Do
So I hung my head and cried
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

 

Đoạn 3 :

You are my sunshine
sol Do Re Mi Mi
My only sunshine
Mi Re Mi Do Do
You make me happy when skies are gray
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
You’ll never know, dear
Do Re Mi Fa La,
How much I love you
La Sol Fa Mi Do
Please don’t take my sunshine away
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

 

Đoạn 4 :

You are my sunshine
sol Do Re Mi Mi
My only sunshine
Mi Re Mi Do Do
You make me happy when skies are gray
Do Re Mi Fa La, La Sol Fa Mi
You’ll never know, dear
Do Re Mi Fa La,
How much I love you
La Sol Fa Mi Do
Please don’t take my sunshine away
Do Re Mi, Fa Re Mi Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI You Are My Sunshine 

KARAOKE | You Are My Sunshine | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Cảm Âm My Love | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm My Love

An empty street, an empty house

la Do Do Do, sol Re Re Re

A hole inside my heart

sol si si si, Do Do

I’m all alone, the rooms are getting smaller.

sol la la la, sol la la la la la, sol

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

sol Do Do Do, sol Re Re Re, Mi Sol Sol Sol Mi Do

The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)

sol la la la, sol la la Do la la sol

 

And all my love, I’m holding on forever

Fa la si, Do Do Do Mi Re Do

Reaching for the love that seems so far

Fa Fa Fa, Fa Fa Mi Do, Re Re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm My Love

So I say a little prayer

Do si la sol sol sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, si Do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm My Love

I try to read, I go to work

la Do Do Do, sol Re Re Re

I’m laughing with my friends

sol si si si, Do Do

But I can’t stop to keep myself from thinking. (oh no)

sol la la la, sol la la Do la la sol

 

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

sol Do Do Do, sol Re Re Re, Mi Sol Sol Sol Mi Do

The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)

sol la la la, sol la Do Do Mi MI Re

 

And all my love, I’m holding on forever

Fa la si, Do Do Do Mi Re Do

Reaching for the love that seems so far

Fa Fa Fa, Fa Fa Mi Do, Re Re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm My Love

So I say a little prayer

Do si la sol sol sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re 

 

Đoạn Kết : Cảm Âm My Love

To hold you in my arms

Mi Re Do, si Do

To promise you my love

Re Do si, la si

To tell you from the heart

Mi Re Do, si Do

You’re all I’m thinking of

la la la, sol sol

 

Reaching for the love that seems so far

Fa Fa Fa, Fa Fa Mi Do, Re Re

 

Sáo D5

So I say a little prayer

Do si la sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, si Do

 

So I say a little prayer

Do si la sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, si Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI My Love

KARAOKE | My Love | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

Cảm Âm A Little Love | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

 

Greatest as you, smallest as me

mi mi sol la / fa sol fa mi

You show me what is deep at sea

mi mi DO si la / sol fa mi

A little love, little kiss

mi la la la / si si si

A little hug, little gift

sol sol sol / mi mi mi

All of little something

fa mi fa sol la fa

This’s ours memories

la la la DO si

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “A Little Love”

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel that love is true

DO DO DO / DO MI MI MI

You always stand by my side

sol la la DO FA MI DO

I don’t want to say goodbye

DO si la la RE DO si

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel the joy of love

DO DO DO DO MI MI MI

Oh Kissing you

RE DO RE DO

Thank you for all the love you always give to me

sol mi re mi mi SOL SOL / DO DO MI MI la

Oh I love you

sol MI MI RE DO

 

Greatest as you, smallest as me

mi mi sol la / fa sol fa mi

You show me what is deep at sea

mi mi DO si la / sol fa mi

A little love, little kiss

mi la la la / si si si

A little hug, little gift

sol sol sol / mi mi mi

All of little something

fa mi fa sol la fa

This’s ours memories

la la la DO si

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “A Little Love”

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel that love is true

DO DO DO / DO MI MI MI

You always stand by my side

sol la la DO FA MI DO

I don’t want to say goodbye

DO si la la RE DO si

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel the joy of love

DO DO DO DO MI MI MI

Oh Kissing you

RE DO RE DO

Thank you for all the love you always give to me

sol mi re mi mi SOL SOL / DO DO MI MI la

Oh I love you

sol MI MI RE DO

 

Yes, I do

sol sol SOL

I always do

SOL SOL SOL SOL

make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel that love is true

DO DO DO / DO MI MI MI

You always stand by my side

sol la la DO FA MI DO

I don’t want to say goodbye

DO si la la RE DO si

You make me cry, make me smile

sol MI MI MI / SOL SOL SOL

Make me feel the joy of love

DO DO DO DO MI MI MI

Oh Kissing you

RE DO RE DO

Thank you for all the love you always give to me

sol mi re mi mi SOL SOL / DO DO MI MI la

Oh I love you

sol MI MI RE DO

 

To be with you

sol MI MI RE DO

Oh I love…you

sol MI MI RE DO

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI A LITTLE LOVE

A LITTLE LOVE | FIONA FUNG | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam