Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời

Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi
Re Mi, sol Mi Fa Fa Sol Sol Mi Re
Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi
si Do mi Do Re Re Mi si la sol
Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời
si Do sol sol Sol Mi Mi Re Do
Mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.
la si Do, Do Mi Re Do Re

Đoạn 2 :

Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời
Re Mi, Mi Mi Re Mi Sol Sol Mi Re
Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi
Do si Do, si Do Do Re Mi si la sol
Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi
Do si Do, Do Do Do Do la sol si Do
Tại sao giờ chúng ta lìa đôi.
si Do, Do Mi Re Do Re

Điệp Khúc : Cảm Âm Tìm Lại Bầu Trời

Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày
sol Mi Mi Mi Mi Mi Re Mi Sol Sol Sol Sol Mi Re
Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy
Do si Do Do si Do Mi si si si si la sol
Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết
Do si Do, Do Do Do Do la sol si Do
Nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh.
Do si Do, la Do Do la Do Re

Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu
sol Mi Mi Mi Mi Mi Re Mi Sol Sol Mi Re
Nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều
Do si Do Do Do Do Do Re Mi Do si la sol
Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em
Do si Do, si Do Do Do la sol si Do
Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.
Do si la, Mi Re Re Do Do Do Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Tìm Lại Bầu Trời TẠI ĐÂY

KARAOKE | Tìm Lại Bầu Trời | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam