Cảm Âm Thương Em Đến Già – Lê Bảo Bình | Tab Kalimba Dễ Nhất

Cảm Âm Thương Em Đến Già – Lê Bảo Bình | Tab Kalimba Dễ Nhất

YouTube video

Cảm Âm Thương Em Đến Già | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Thương Em Đến Già

Khi anh đang vấp ngã

la sol sol la Do

Cuộc đời bôn ba

sol sol la la

Mỏi mệt tất cả

sol sol la Do

Em đã bước qua

sol sol la fa

Ôm anh nói là

sol sol la fa

Có em đây mà

la sol fa re

Không sao

sol sol

 

Ân cần và sâu sắc

la sol sol la Do

Mọi chuyện trong anh

sol sol la la

Nhìn cả thế giới

sol sol la Do

Bằng mỗi nơi anh

la Do la solfa

Từ khi em đến bên

re fa sol la fa

Mọi chuyện đổi thay ấm êm

re re fa sol la fa

Vì em

do sol

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Thương Em Đến Già

Không chê anh tay trắng

la la la Do Re

Khi bước vào đời

Re Mi Do la

Chịu đựng bao nhiêu

la la Do Re

Sương nắng mưa tới

Mi Fa Mi Fa

Em cũng không mặc anh chơi vơi

Fa Re Fa Re Fa Sol Sol

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Thương Em Đến Già

Anh thấy lòng thật bình yên

Do Re la Do Re Fa

Khi ý trời mang em đến

Do Re la Do Re Fa

Hạnh phúc trong tay rồi, bước thôi em ơi

Fa La Sol Fa Fa, La Sol Fa FaRe

Mọi chuyện cứ để đó có anh lo

Do Re Fa Re Sol La Sol Sol

 

Sang nhà và dạ thưa

Do la la DoRe Fa

Cau với trầu làm quà đưa

Do Re la Do Re Fa

Ngày bước lên xe hoa anh hát câu ca

Fa La Sol FaSol Fa, Fa La Sol Sol

Đưa em về nhà, thương em đến mãi khi già

Fa Fa Re Dosib, sol sol la Do lasolfa

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Thương Em Đến Già

KARAOKE | Thương Em Đến Già | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam