Cảm Âm See Tình | Hoàng Thùy Linh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm See Tình | Hoàng Thùy Linh | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm See Tình | Hoàng Thùy Linh | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm See Tình

Uây uây uây uây

fa fa sol sol

Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay

sol la fa fa / fa fa fa fa sol sol

Anh ơi anh à

fa fa fa do

Anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy

sol la fa fa / fa fa fa fa sol sol fa

Bae bae bae bae

fa fa sol sol

Em nói từ đầu baby can you stay

sol la fa fa / fa fa fa fa sol sol

Mai đi coi ngày

fa fa fa do

Xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy

sol la fa fa / fa fa fa sol sol fa

 

Điệp Khúc: Cảm Âm See Tình

Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui

DO sib la sib DO sib la sib la sol

Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười

DO sib la sib DO sib la sib la fa

Nếu em làm như thế trông em có hâm không (điên điên điên lắm)

DO sib la sib DO sib la sib la sol / fa fa fa DO

Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương

fa fa re la / fa fa fa re la

Đem ngay vô nhà anh để thương

fa fa fa re fa sol fa

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

sol la sol fa sol fa re / re sol la sol fa do

Tình tình tình tang tang tính tang

do do re fa sol la sol fa

Tình tình tình tang tang tang

 do do re fa sol sol

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

sol la sol fa sol fa re / re sol la sol fa re-do

Tình đừng tình toan toan tính toan

do do re fa sol la sol fa

Tình mình tình tang tang tang tình

do do re fa sol sol fa

Yah yah

DO la DO la DO la sol fa re-do

DO la DO la DO la sol

DO la DO la DO la sol fa re-do

Anh tính sao giờ đây anh tính sao

la DO la fa sol la DO la

Yah yah

DO la DO la DO la sol fa re-do

DO la DO la DO la sol

DO la DO la DO la sol fa re-do

Anh tính sao giờ đây anh tính sao

fa sol fa / do re fa sol fa

 

Lời 2: Cảm Âm See Tình

Tới đâu thì tới tới đâu thì tới

la sol fa la / la sol fa la

Em cũng chẳng biết tới đâu (tới đâu)

fa re do sol la sol

Nếu yêu là khó không yêu cũng khó

la sol fa la / fa re do la

Em cũng chẳng biết thế nào (thế nào thế nào)

fa fa re fa sol fa

Hôm nay tia cực tím xuyên qua trời đêm (nhưng)

fa fa fa re la fa fa re sol

Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim

 fa fa fa re la / fa fa fa re sol

Ấy ấy ấy chết em rồi

MI MI MI MI DO la

Ấy ấy chết thật thôi

mi mi mi do fa

 

Điệp Khúc: Cảm Âm See Tình

Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui

DO sib la sib DO sib la sib la sol

Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười

DO sib la sib DO sib la sib la fa

Nếu em làm như thế trông em có hâm không (điên điên điên lắm)

DO sib la sib DO sib la sib la sol / fa fa fa DO

Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương

fa fa re la / fa fa fa re la

Đem ngay vô nhà anh để thương

fa fa fa re fa sol fa

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

sol la sol fa sol fa re / re sol la sol fa do

Tình tình tình tang tang tính tang

do do re fa sol la sol fa

Tình tình tình tang tang tang

 do do re fa sol sol

Giây phút em gặp anh là em biết em see tình

sol la sol fa sol fa re / re sol la sol fa re-do

Tình đừng tình toan toan tính toan

do do re fa sol la sol fa

Tình mình tình tang tang tang tình

do do re fa sol sol fa

Yah yah

DO la DO la DO la sol fa re-do

DO la DO la DO la sol

DO la DO la DO la sol fa re-do

Anh tính sao giờ đây anh tính sao

la DO la fa sol la DO la

Yah yah

DO la DO la DO la sol fa re-do

DO la DO la DO la sol

DO la DO la DO la sol fa re-do

Anh tính sao giờ đây anh tính sao

fa sol fa / do re fa sol fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI SEE TÌNH 

SEE TÌNH | HOÀNG THÙY LINH | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam