Kho Cảm Âm Chuẩn Nhất, Chi Tiết Nhất

Tổng hợp cảm âm sáo trúc đầy đủ nhất, những bài nổi tiếng như Cảm âm tây vương nữ quốc, giấc mơ trưa, gặp mẹ trong mơ, cảm âm c5, cảm âm nhạc hoa, cảm âm despacito, cảm âm sóng gió, cảm âm sáo trúc cô độc vương, cảm âm hoa hải đường, cảm âm thần thoại, cảm âm nhạc buồn. Cảm âm bèo dạt mây trôi, ai mang cô đơn đi, rồi tới luôn,  thê lương, cô đơn dành cho ai…

Tất cả kho các cảm âm sáo trúc trên đều do nghệ sĩ Hoàng Anh tự biên soạn.