Cảm Âm Proud Of You | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Proud Of You | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Proud Of You | Fiona Fung | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1:

Love in your eyes. Sitting silent by my side

mi mi fa sol / do re mi mi fa sol

Going on holding hand, walking through the nights

re mi fa / fa mi do / fa mi fa do re

Hold me up hold me tight, lift me up to touch the sky

do re mi / mi fa sol / la si DO DO mi fa sol

Teaching me to love with heart

re mi fa mi fa DO DO

Helping me open my mind

re mi fa mi fa RE RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “Proud Of You”

I can fly I’m proud that I can fly

DO si DO  / RE MI RE DO si DO

To give the best of mine till the end of the time

DO si sol sol do la / la sol do do mi re

Believe me I can fly I’m proud that I can fly

mi fa sol DO si DO / RE MI RE DO si Do

To give the best of mine The heaven in the sky

DO si sol sol do la / la sol sol DO si DO

 

Lời 2:

Stars in the sky wishing once upon a time

mi mi fa sol / do re mi mi fa sol

Give me love make me smile till the end of life

re mi fa / fa mi do / fa mi fa do re

Hold me up Hold me tight lift me up to touch the sky

do re mi / mi fa sol / la si DO DO mi fa sol

Teaching me to love with heart

re mi fa mi fa DO DO

Helping me open my mind

re mi fa mi fa RE RE

 

Điệp Khúc:

I can fly I’m proud that I can fly

DO si DO  / RE MI RE DO si DO

To give the best of mine, till the end of the time

DO si sol sol do la / la sol do do mi re

Believe me I can fly I’m proud that I can fly

mi fa sol DO si DO / RE MI RE DO si Do

To give the best of mine the heaven in the sky

DO si sol sol do la / la sol sol DO si DO

 

Can’t you believe that you light up my way

la la la si / si la sol sol mi do

No matter how that ease my path, I’ll never lose my faith

do re mi fa mi fa mi fa / mi fa mi fa RE RE

 

See me fly I’m proud to fly up high

DO si DO  / RE MI RE DO si DO

Show you the best of mine till the end of the time

DO si sol sol do la / la sol do do mi re

Believe me I can fly I’m singing in the sky

mi fa sol DO si DO / RE MI RE DO si Do

Show you the best of mine the heaven in the sky

DO si sol sol do la / la sol sol DO si DO

 

Kết Bài: Cảm Âm “Proud Of You”

Nothing can stop mespread my wings so wide

fa fa la sol do / fa do re / mi… do….

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “PROUD OF YOU” TẠI ĐÂY

PROUD OF YOU | FIONA FUNG | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam