Cảm Âm Nửa Thập Kỷ – Hoàng Dũng | Tab Kalimba Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Nửa Thập Kỷ – Hoàng Dũng | Tab Kalimba Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Nửa Thập Kỷ – Hoàng Dũng | Cảm Âm Kalimba Sáo Trúc Bb4 Hoàng Anh

Đoạn 1: 

Thời gian phát ra điệu nhạc qua những lần đổi thay

Re Mi Fa Mi Re Re, sol sol fa sol la

Vài nhịp trễ không còn buồn, lời ca cũng đã đong đầy

Do Re FaSol, Fa Re Re, fa fa sol fa sol , sol fa

Huh… tôi như nghe thấy tất cả mọi điều

Re, Re Re Mi Fa Fa Do, sib la

Ngoại trừ câu trả lời từ em

sol la sib la sol fa sol..la

Tôi vẫn cứ cô đơn chờ đợi suốt nửa thập kỷ trôi

Re Mi Fa Mi Re Do# Do#, sol sol fa sol la

Tôi yêu em thiết tha chẳng thiết đến mình nữa rồi

Re Re Sol Fa Re, fa la fa re sol fa

huh… Sao em không nói hết một lần với tôi

Re, Re Re Mi Fa Fa Do Do, Sib La

Liệu rằng tôi nên buông tay hay cứ cố níu lấy?

sol la sib Do Re Re Mi Fa Fa, Sol Sol Fa Mi

 

Điệp Khúc Nửa Thập Kỷ

Nếu quá đau để buông lời tan vỡ

La, La Sol Fa Fa Re Fa La

Hãy coi định mệnh là cái cớ cho câu trả lời

La Sol Fa Fa Sol La Sib La Sol La Sol Fa Re,

Để ánh mắt cuối trao cho nhau

La La La La Sol Fa Fa,

Chẳng thấp thoáng chút thương hại nào

La La La La Sol Fa Fa

Để cho sự rời xa đúng nghĩa kết thúc những dang dở bấy lâu

La Sol Fa Fa Sol La Sib La La Sol Sol Fa La Sol Fa Re ( Do Re Sol La Fa)

Đừng giết chết tôi bằng im lặng

Re Fa Sol Fa Mi, Fa Mi Re Re

 

Lời 2 Cảm Âm Nửa Thập Kỷ

Tôi bỗng thấy tôi lang thang vô định trong thập kỷ cuồng điên

Re Mi Fa, Mi Re Re Re la, sol fa fa sol la

Kẻ nhương nhiễu đã quen dần với trò đùa

Do Re Fa Sol Fa Re Fa Re Re

Người giận hờn đã ngủ quên

fa fa sol la re fa

huh… em hãy cho tôi thấy bản ngã của chính tôi

Re, Re Re Mi Fa Sol Fa La Sol Fa, Do Sib La

Để tôi biết nên buông tay hay nên cố níu lấy?

sol la sib Do Re Re Mi Fa Fa , Sol Sol

 

Điệp Khúc Cảm Âm Nửa Thập Kỷ

Nếu quá đau để buông lời tan vỡ

La, La Sol Fa Fa Re Fa La

Hãy coi định mệnh là cái cớ cho câu trả lời

La Sol Fa Fa Sol La Sib La Sol La SolFa Re,

Để ánh mắt cuối trao cho nhau

La La La La Sol Fa Fa,

Chẳng thấp thoáng chút thương hại nào

La La La La Sol Fa Fa

Để cho sự rời xa đúng nghĩa kết thúc những dang dở bấy lâu

La Sol Fa Fa Sol La Sib La La Sol Sol Fa La SolFa Re ( Do Re Sol La Sol Fa Re)

Đừng giết chết tôi 

Re Fa Sib La..

 

Nếu quá đau để buông lời tan vỡ

La, La Sol Fa Fa Re Fa Do3 Sib La

Hãy coi định mệnh là cái cớ cho câu trả lời

La Sol Fa Fa Sol La Sib La Sol La SolFa Re Sol Fa

Để ánh mắt cuối trao cho nhau

La La La La Sol Fa Fa,

Chẳng thấp thoáng chút thương hại nào

La La La Do3 Sol Fa Fa

Để cho sự rời xa đúng nghĩa kết thúc những dang dở bấy lâu

La Sol Fa Fa Sol La Sib La La Sol Sol Fa La SolFa Re ( Do Re SolFa Mi Re)

Đừng giết chết tôi bằng

Re Fa Sol Fa Mi,

Đừng giết chết tôi bằng

Re Fa Sib La MiRe Do#

im lặng

Fa MiRe Re

 

Mua Sáo Bb4 để chơi bài Nửa Thập Kỷ
Mua Sáo Bb4 để chơi bài Nửa Thập Kỷ

BEAT KARAOKE NỬA THẬP KỶ

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam