Cảm Âm Nỗi Buồn Hoa Phượng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nỗi Buồn Hoa Phượng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Nỗi Buồn Hoa Phượng | Thanh Sơn | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Nỗi Buồn Hoa Phượng

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn,

LA SOL LA RE / RE MI FA la

Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương

la sol fa la / FA MI RE DO RE

Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi

RE FA SOL LA / LA SIB LA SOL

phút gần gũi nhau mất rồi tạ từ là hết người ơi!

LA RE RE MI RE MI SOL la / fa la RE FA RE MI

 

Lời 2: Cảm Âm Nỗi Buồn Hoa Phượng

Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng.

LA SOL LA RE / RE MI FA la

Biết ai còn nhớ đến ân tình không?

la sol fa la / FA MI RE DO RE

Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu?

RE FA SOL LA / LA SIB LA SOL

Những chiều hẹn nhau lúc đầu

LA RE RE MI RE MI SOL la

giờ như nước trôi qua cầu.

la Mi LA SOL FA MI RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Nỗi Buồn Hoa Phượng

Giã biệt bạn lòng ơi!

LA RE sol la RE

Thôi nay xa cách rồi kỷ niệm mình xin nhớ mãi.

DO DO DO RE la / la sol fa re fa sol la

Buồn riêng một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc.

la RE FA RE FA SOL / FA SOL FA SOL LA LA

Mối u hoài này ai có hay?

FA MI la la RE FA MI

 

Lời 3: Cảm Âm Nỗi Buồn Hoa Phượng

Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn.

LA SOL LA RE / RE MI FA la

Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.

la sol fa la FA MI RE DO RE

Màu hoa phượng thắm như máu con tim,

RE FA RE LA LA SIB LA SOL

mỗi lần hè thêm kỷ niệm.

LA RE RE MI RE MI FA la

Người xưa biết đâu mà tìm?

la MI LA SOL / FA MI RE

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG | KARAOKE

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam