Cảm Âm Nhất Tiễn Mai – Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Nhất Tiễn Mai – Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

YouTube video

Cảm Âm Nhất Tiễn Mai

sol sol Re Đôsib la sib la solfa sol

sol solsib, sol sib Đô Re Mib Re Do Re

Re Fa Sol, Fa Re REĐô, sib Do RE, Do RE sol

la lasol fa sol la, re re sib la sol

 

sol sol Re Đôsib la sib la solfa sol

sol solsib, sol sib Đô Re Mib Re Do Re

Re Fa Sol, Fa Re REĐô, sib Do RE, Do RE sol

la lasol fa sol la, re re sib la sol

 

sol FSol, FA Re FA Re FA Sol,

Fa Do Do Re Fa RE Do RE

sib sol fa sol, sib sol fa sol Sol ReDo RE

 

sol FSol, FA Re FA Re FA Sol,

Fa Do Do Re Fa RE Do RE

sib sol fa sol, sib sol fa sol Sol ReDo RE

 

sol Sol, Sol FA Re FA Re FA Sol,

Fa Do Do Re Fa RE Do RE

sib sol fa sol, )sib sol fa sol) Re Do Re

Re Fa… fa so

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam