Cảm Âm Tội Cho Em | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tội Cho Em | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tội Cho Em | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Do Do Do Re la sol la fa

sib la Do Do Do Do sol, fa sol la

fa sol fa Do Do sol fa sol fa

sib Do la

sol la la sol fa sol fa

 

Fa Fa Mi Fa Re

Fa Fa Fa Fa Fa Fa Do

Do la sib Fa Fa

Fa Fa Re Fa Sol Sol

 

Fa Fa Sol Sol La La

Sol Do3 Do3

La Sol Fa

Fa Fa Sol Sol La La

Do3 Do3 Do3 Sol, Sol La Sol Fa Fa

 

Fa Fa Sol La Sol Fa Fa Do Sol

Sol La Sol

Fa Fa Fa Sol La Mi

Sol La Sol Fa Fa

Sol La Sol Fa Re

Re Mi Fa

 

Fa Sol Fa

Fa Sol La Sol Fa Fa Do Fa

Fa Sol Sol Fa Fa Re

Re Mi Fa Sol La La Sib Do3 Do3

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Tội Cho Em

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam