Cảm Âm Đá Tan – Ngọt | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đá Tan – Ngọt | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đá Tan – Ngọt | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1:

Đồng hồ, đồng hồ đang hát ru

re mi fa sol la Re Do

Hai cái tay này nặng trĩu

sol la sol re sol Do la

Mười, mười lăm, hai mươi, sáng thu

re mi fa sol la Re Do

Chơi với chơi một đời lãng du

sol la sol re sol Do la

 

Đoạn 2:

Xong rồi anh mơ

sol fa sol la

Một sáng em ngồi đan, móc đan, móc đan

sol la sol fa la Do la Do la

Anh ngồi xem đá tan, đá tan

sol fa sol la sol la sol

Xem thời gian nó trôi, nó chan vào trong

fa re sol la sol la sol fa la

Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can

sol la sol fa la Do la Do la

Có phải hai đứa đang rất an lành

sol fa sol la sol la sol fa

Trong bức tranh của anh không nàng

sol la sol la sol fa re

 

Đoạn 3:

Đồng hồ, đồng hồ ôm lấy tôi

re mi fa sol la Re Do

Chơi với tôi bài nào dễ chơi

sol la sol re sol Do lasol

La si đồ rê mi thế thôi

re mi fa sol la Re Do

Không quá nhanh mà không quá lơi

sol la sol re sol Do la

 

Đoạn 4:

Xong rồi em ơi

sol fa sol la

Một sáng em ngồi đan, móc đan, móc đan

sol la sol fa la Do la Do la

Anh ngồi xem đá tan, đá tan

sol fa sol la sol la sol

Xem thời gian nó trôi, nó chan vào trong

fa re sol la sol la sol fa la

Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can

sol la sol fa la Do la Do la

Có phải hai đứa đang rất an lành

sol fa sol la sol la sol fa

Trong bức tranh của anh không nàng

sol la sol la sol fa re

Trong bức tranh của anh phải không?

sol la sol la sol Mi Do

Trong bức tranh của anh không nàng

sol la sol la sol fa re

Trong bức tranh của anh phải không?

sol la sol la sol Mi Do

 

Đoạn 5:

Trong một sáng em ngồi đan, móc đan, móc đan

la sol la sol fa la Do la Do la

Anh ngồi xem đá tan, đá tan

sol fa sol la sol la sol

Xem thời gian nó trôi, nó chan vào trong

fa re sol la sol la sol fa la

Cà phê đang hòa tan khẽ trong cái can

sol la sol fa la Do la Do la

Có phải hai đứa đang rất an lành

sol fa sol la sol la sol fa

Trong bức tranh của anh không nàng

sol la sol la sol fa re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Đá Tan

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam