Cảm Âm Xin Lỗi – Thắng – Ngọt | Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Xin Lỗi – Thắng – Ngọt | Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Xin Lỗi | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1:

Trưởng thành hơn

mi sol Do

Khỏe mạnh hơn

mi sol si

Trả lại ơn người cưu mang chính mình

mi sol Do Do Re Re Mi la

Mình không cố định

Do Re Mi la

Một nơi bất kỳ

Do Re Mi sol

Nên anh rời đi

la sol fa# Re

Điều tất nhiên

Do Mi Re

 

Đoạn 2:

Ừ anh sai

mi sol Do

Thì anh sai

mi sol si

Nhưng mà anh sai vì anh là chính mình

sol mi sol Do Do Re Do Mi la

Nhiều khi thất tình

Do Re Mi la

Để không mất mình

Do Re Mi sol

Thế nhưng nhiều khi

la sol fa# Re

 

Điệp Khúc:

Nhiều khi anh ước

Do Re Mi Sol

Mình xin lỗi trước

Do Re Mi Sol

Để bình an lướt qua thời gian

Do Re Mi Sol Fa Mi Fa

Để mình không mắt mờ

Re Re Mi Fa la

Dù anh vẫn sợ

Do Re Mi sol

Phải mất em mà chưa biết em

Do Mi Re la Do Mi Re

Mà anh không chắc mình làm được gì khác

Do Re Mi Sol Do Do Re Mi Sol

Dù sao anh vẫn chỉ là anh

Do Re Mi Sol Fa Mi Fa

Một dòng sông hối hận

Re Re Mi Fa la

Trào tuôn bất tận

Do Re Mi sol

Để mất nhau rồi xin lỗi sau

Do Mi Re la Do Mi Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Xin Lỗi

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam