Cảm Âm Một Đêm Say | Thịnh Suy | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Một Đêm Say | Thịnh Suy |  Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Một Đêm Say | Thịnh Suy | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Một Đêm Say

Khi đôi môi em còn đỏ mọng

MI MI MI RE DO DO sol

Em muốn nói em yêu anh

MI MI SOL / MI MI MI

Khi men còn trong hơi thở

MI MI RE DO DO la

Lại gần hôn anh đi

sol sol DO DO DO

 

Lời 2: Cảm Âm Một Đêm Say

Khi con tim không còn trên đầu

MI MI MI RE DO DO sol

Khi hai má em hây hây

MI MI SOL / MI MI MI

Em nói em say tiếng đàn

MI MI RE DO DO la

Vậy lại gần hôn anh đi

sol sol DO DO DO

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Một Đêm Say

Lại gần hôn anh

DO DO SOL SOL

Anh sẽ để em mặt trời

SOL SOL LA SOL MI MI

Lại gần hôn anh

DO DO FA FA

Hay em để anh chơi vơi

MI MI SOL MI MI MI

Giờ còn đôi ta

DO DO SOL SOL  

Kia là núi đây là nhà

SOL SOL LA SOL MI MI

Giờ còn đôi ta

DO DO FA FA

Em có muốn đi thật xa

MI MI SOL MI RE MI

 

Lời 3: Cảm Âm Một Đêm Say

Ta chỉ sống một lần trên đời

MI MI MI RE DO DO sol

Suy nghĩ lắm chi em ơi

MI MI SOL MI MI MI

Bao nhiêu yêu thương trên đời

MI MI MI DO RE DO la

Thành vị ngọt trên đôi môi

sol sol sol DO DO DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI MỘT ĐÊM SAY

MỘT ĐÊM SAY | THỊNH SUY | KARAOKE

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam