Cảm Âm Lý Cây Đa | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lý Cây Đa | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm “Lý Cây Đa” | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm Lý Cây Đa

Trèo lên quan dốc

DO RE RE DO RE MI

ngồi gốc ối a cây đa, Rằng tôi lý ối a cây đa

RE DO RE MI / MI RE DO RE DO DO

Rằng tôi lới ơi a cây đa

RE DO RE MI / MI RE DO RE DO DO

Rằng tôi lới ơi a cây đa

RE DO RE MI SOL MI RE DO RE DO

Ai xui ôi a tính tang tình rằng

DO MI RE / DO MI RE DO sol sol

Cho đôi mình gặp

DO DO sol sol

xem hội cái đêm trăng rằm

DO sol DO la sol fa fa

Rằng tôi lí ôi a cây đa

la sol la DO DO la sol la sol sol

rằng tôi lới ôi a cây đa

la sol la DO RE DO la sol la sol

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI LÝ CÂY ĐA TẠI ĐÂY

LÝ CÂY ĐA | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam