Cảm Âm Jingle Bell Rock | Glee Cast | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Jingle Bell Rock | Glee Cast | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Jingle Bell Rock | Glee Cast | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Jingle Bell Rock

SOL SOL SOL / FA# FA# FA#

MI FA# MI SI

MI FA# MI SI / RE MI FA# MI DO

la si DO RE MI RE la si DO RE

MI RE MI RE MI RE FA# MI RE

 

Lời 2: Cảm Âm Jingle Bell Rock

SOL SOL SOL / FA# FA# FA#

MI FA# MI SI

MI FA# MI SI / RE MI FA# MI DO

la si DO RE MI RE la si DO RE

MI RE MI RE FA# SOL

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Jingle Bell Rock

SOL SOL SOL LA SOL MI / LA SOL

SOL FA# MI RE SI

SOL SOL SOL LA SOL MI / SOL LA SOL

RE RE RE MI MI FA# MI RE

 

Lời 3:  Cảm Âm Jingle Bell Rock

SOL SOL SOL / FA# FA# FA#

MI FA# MI SI

MI FA# MI SI / RE MI

MI / SOL SOL LA SOL / RE# SOL LA SOL

SOL / MI FA# SOL LA SOL

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI JINGLE BELL ROCK

JINGLE BELL ROCK | GLEE | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam