Cảm Âm Hoa Xuân Ca | Trịnh Công Sơn | Sáo C5 Chuẩn Nhất

Cảm Âm Hoa Xuân Ca | Trịnh Công Sơn | Sáo C5 Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Hoa Xuân Ca | Trịnh Công Sơn | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Hoa Xuân Ca

cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa

SOL DO3 LA SOL DO DO / SOL DO3 LA SOL SOL

em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió

MI SOL MI RE DO / la la RE FA SOL

em cứ bay nhưng đừng, bỏ lại tôi một mình

MI SOL MI RE DO / la la RE DO DO 

SOL DO LA DO LA SOL DO 

RE LA / LA SOL FA LA SOL

đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa

SOL DO3 LA SOL DO DO / SOL DO3 LA SOL SOL

em mướt xanh như ngọc mà tôi có đâu ngờ

MI SOL MI RE la / la RE SOL MI RE

 

Lời 2: Cảm Âm Hoa Xuân Ca

Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa

SOL DO3 LA SOL DO DO / SOL DO3 LA SOL SOL

em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế

MI SOL MI RE DO / la la RE FA SOL

em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ

MI SOL MI RE DO / la la RE DO DO 

SOL DO LA DO LA SOL DO 

RE LA / LA SOL FA LA SOL

đời sẽ cho lộc và đời sẽ cho hoa

SOL DO3 LA SOL DO DO / SOL DO3 LA SOL SOL

em suối kia rất ngọt và tôi đứng hai 

MI SOL MI RE la / la RE SOL MI RE

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI HOA XUÂN CA

HOA XUÂN CA | TRỊNH CÔNG SƠN | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam