Cảm Âm Hoa Hải Đường | Jack | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Hoa Hải Đường | Jack | Sáo Trúc Hoàng Anh
4.2/5 - (5 bình chọn)

Cảm Âm Hoa Hải Đường | Cảm Âm Sáo Trúc Hoa Hải Đường Chuẩn Nhất Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Hoa Hải Đường | Sáo G4, A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh

Đoạn 1

Mi Re Mi Sol la sol la Do Re
Re Do Re Mi sol mi sol la Do, ReDo la
Mi Re Mi Sol la sol la Do Re
Re Do Re Mi sol mi sol la Do, ReDo la

Đoạn 2

Sol la Re Mi Sol Mi, Sol la Do Re Mi Re
Re Do Re, Do Re Mi Sol La Sol Mi, Re Do Re Mi
Sol la Re Mi Sol Mi, Sol la Do Re Mi Re
Mi Re Mi, Re Mi Sol La R3 Do3 La

Điệp Khúc

Re Mi Sol Do3 Si La, Do3 Si La, Do3 Si La Sol Mi Sol Mi
Re Mi Sol LaSol Mi,LaSol Mi, LaSol Mi, Mi la Do, Re Mi
Re Mi Sol Do3 Si La, Do3 Si La, Do3Si La Sol Mi Sol Mi
Re Mi Sol LaSol Mi LaSol Mi . LaSol Mi Mi Sol La

Rap :

Mi Mi Mi, Mi Mi Mi Re Mi Re Mi la
Mi Mi Mi Mi, Mi Mi Mi Re Mi Re Mi, la
Mi Mi Mi Re, Re Re Re Re Re Mi Re
Dola la la Do la, la la la la la Do la
Mi Mi La La Mi Mi La, Mi MiMi La La Mi Mi La
La La La La Mi Re, Re Re Re Re Re Mi Re
la la la Do la, la la la la la Do la mi

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI HOA HẢI ĐƯỜNG TẠI ĐÂY

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI HOA HẢI ĐƯỜNG TẠI ĐÂY

XEM NHIỀU CẢM ÂM CHUẨN KHÁC TẠI ĐÂY

BEAT KARAOKE HOA HẢI ĐƯỜNG 

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam