Cảm Âm “Fly Me To The Moon” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm “Fly Me To The Moon” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm “Fly Me To The Moon” | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 cảm âm fly me to the moon

Fly me to the moon

DO si la sol fa

Let me play up there with those stars

sol la DO si / la sol fa mi

Let me see what life is like

la sol fa mi re

On a-Jupiter and Mars

mi fa la sol# fa mi re do

In other words, hold my hand

do do# re la / DO si sol mi

In other words, darling, kiss me

do do fa / la sol fa mi

 

Đoạn 2 fly me to the moon

Fill my heart with song

DO si la sol fa

Let me swing for evermore

sol la DO si / la sol fa mi

You are all I long for

la sol fa mi re

All I worship and adore

mi fa la sol / fa mi re do

In other words, please be true

do do# re la / DO si sol mi

In other words, I love you

do do fa / la sol fa mi

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY 

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI “FLY ME TO THE MOON” TẠI ĐÂY

FLY ME TO THE MOON | KARAOKE

YouTube video