Cảm Âm Fly Me To The Moon | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Fly Me To The Moon | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Fly Me To The Moon | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 cảm âm fly me to the moon

Fly me to the moon

DO si la sol fa

Let me play up there with those stars

sol la DO si / la sol fa mi

Let me see what life is like

la sol fa mi re

On a-Jupiter and Mars

mi fa la sol# fa mi re do

In other words, hold my hand

do do# re la / DO si sol mi

In other words, darling, kiss me

do do fa / la sol fa mi

 

Đoạn 2 fly me to the moon

Fill my heart with song

DO si la sol fa

Let me swing for evermore

sol la DO si / la sol fa mi

You are all I long for

la sol fa mi re

All I worship and adore

mi fa la sol / fa mi re do

In other words, please be true

do do# re la / DO si sol mi

In other words, I love you

do do fa / la sol fa mi

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI FLY ME TO THE MOON

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam