Cảm Âm Em Có Ổn Không | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Em Có Ổn Không | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Em Có Ổn Không | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Em Có Ổn Không

do re mi, do re mi re sol sol

Do si la si la sol mi sol

do la la si Do si Do Do

sol sol fa mi fa sol mi re

 

Đoạn 2: Cảm Âm Em Có Ổn Không

do mi mi, do re mi re sol sol

Do si la si la sol sol

do la la si Do si Do Do

sol sol fa fa mi fa Mi Re

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Em Có Ổn Không

sol sol Sol Sol Re Re Mi Mi, Re Mi Mi Re Sol Sol

sol Sol Sol Do si Do Do, si Do Do si Si La Sol

Mi Fa Sol La, Do Re Mi Sol

Do Re Mi Mi Do Do la Mi Re

 

sol sol Sol Sol Re Re Mi Mi, Re Mi Mi Re Sol Sol

sol Sol Sol Do si Do Do, si Do Do si Si La Sol

Mi Fa Sol La, La Si Do3 Si Do3 Do3

Sol Sol Fa Mi Fa Sol Mi Re, Fa Mi Re Do

 

Lời 2: Cảm Âm Em Có Ổn Không

do mi mi, do re mi re sol sol

Do si la si la sol sol

do la la si Do si Do Do

sol sol fa fa mi fa Mi Re

 

sol sol Sol Sol Re Re Mi Mi, Re Mi Mi Re Sol Sol

sol Sol Sol Do si Do Do, si Do Do si Si La Sol

Mi Fa Sol La, Do Re Mi Sol

Do Re Mi Mi Do Do la Mi Re

 

sol sol Sol Sol Re Re Mi Mi, Re Mi Mi Re Sol Sol

Sol La Si Si Do3 Do3, Do3 Si La Si La Sol Sol

Do La, La Si Do3 Si Do3 Do3

Sol Sol Fa Mi Fa Sol Mi Re, Fa Mi Re Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Em Có Ổn Không

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam