Cảm Âm Đường Về Quê Hương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đường Về Quê Hương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Đường Về Quê Hương | Lam Phương | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Đường Về Quê Hương

Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang

MI DO la mi la la RE MI / RE DO RE MI la la sol re la

Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa

la la DO RE RE RE DO RE MI / MI SOL RE RE MI

Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa

LA SOL MI / SOL RE MI LA / SOL RE MI SOL DO la RE FA MI

Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly ra mừng đón anh về

si si si RE RE si mi la / DO si si mi RE DO la

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Đường Về Quê Hương

Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi

LA LA LA / SOL MI SOL DO3 LA / SOL SOL DO la / la MI SOL RE MI

Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời

RE RE RE la la la DO RE / DO DO RE MI / la si la mi

Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi

la re / mi la DO la sol la / DO la la SOL RE MI

Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi

SOL SOL SOL / DO SOL LA LA / MI RE MI si / DO RE MI sol la

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG

ĐƯỜNG VỀ QUÊ HƯƠNG | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam