Cảm Âm Đi Cấy | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đi Cấy | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Đi Cấy | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm Đi Cấy

Lên chùa bẻ một cành sen,

DO sol / sol la sol la DO

Lên chùa bẻ một cành sen

DO sol / sol la sol la DO

An cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng.

DO DO sol sol / DO RE MI / MI RE DO

Ba bốn cô có hẹn cùng chăng, có hẹn cùng chăng.

DO RE DO / RE si si DO / RE si si DO

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm

MI RE DO / MI RE MI SOL / MI SOL MI RE DO

Chơi trăng ngoài thềm,

MI SOL MI RE DO

ý rằng cầu cho trong ấm êm,

RE DO DO RE / DO RE RE SOL MI RE

êm ngoài lại êm

RE DO la sol DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “ĐI CẤY” TẠI ĐÂY

ĐI CẤY | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam