Cảm Âm Con Đường Chúng Ta Đi | Tây Du Ký OST | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Con Đường Chúng Ta Đi | Tây Du Ký OST | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

YouTube video

Cảm Âm “Con Đường Chúng Ta Đi” | Tây Du Ký OST | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Con Đường Chúng Ta Đi

refa re la sol solfa
mire mi sol la fare
la Re la Re Do sib la
fa sol la sib la sol

Đoạn 2 :

re la solla re fa
solmi la sol re fa sol la
la Re la Re Do sib la
Dosol sib la sol fa sol
solmi sol mi re do re

Điệp Khúc : Cảm Âm Đường Chúng Ta Đi

la Do, la Do Re, Fa Mi Re Do Re
ReFa Fa Re Re Do, Re Dola
ReFa Fa Re Re Do, Re Dola

Kết :
re fa la fa la sol
sol sol mi re do re
re fa la fa la sol
la Do, la Mi, Fa Mi Re Do Re…

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Đường Chúng Ta Đi TẠI ĐÂY