Cảm Âm Cô Gái Vót Chông | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cô Gái Vót Chông | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
4/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Cô Gái Vót Chông | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Cô Gái Vót Chông

Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon.

SOL SOL SOL / SOL DO3 MI FA SOL / MI SOL FA MI DO SOL FA MI

Tay vót chông miệng hát không nghỉ.

DO / DO MI DO / DO DO MI DO sol

Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở tây nguyên.

RE RE RE SOL si DO RE DO / RE RE RE SOL si DO RE DO

 

Lời 2: Cảm Âm Cô Gái Vót Chông

Ai nhanh tay vót bằng tay em?

SOL SOL SOL / SOL DO3 MI FA SOL

Chim hót không hay bằng tiếng hát em.

MI SOL FA MI DO SOL FA MI

Mỗi mũi chông nhọn hoắc căm thù.

DO / DO MI DO / DO DO MI DO sol

Xiên thây quân cướp nào vô đây.

RE RE RE SOL si DO RE DO

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Cô Gái Vót Chông

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo.

DO DO LA MI FA / FA SOL DO DO LA MI FA

Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy.

MI DO MI / MI FA MI / MI FA SOL

Nhưng mai đây giặc chạy rồi.

RE RE RE / si si sol

Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.

si sol RE si DO si si DO

Ê chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh.

DO3 SI SI SI SI RE / RE FA SOL

Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy.

MI DO SOL FA RE FA RE FA SOL

Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào mũi chông sẵn sàng đây

RE3 / SI SI SI DO3 RE3 SI RE3 SOL / SOL FA MI si DO / si si DO

Chờ bọn bay diệt bọn bay!

SI SI DO3

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI CÔ GÁI VÓT CHÔNG

CÔ GÁI VÓT CHÔNG | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam