Cảm Âm Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn

Chim kêu, chim kêu ven rừng suối gọi

Re Re Re Re ReDo la ReFa la

Ta lên đường nặng trĩu hai vai

Re Do la Do ReFa ReDo Re

Hoa mai vàng chen lá ngụy trang

Re Do la Re MiRe Do Re

Sương đêm, sương đêm ướt đầm nón vải

si si si si sila fa Re laRe

Ta xuyên rừng theo giải phóng quân

la solfa re fa refa solDo la

Từ ngày đô thị vùng lên chị em mình đi tải đạn

fa fa Do laDo fa Do fa Do fa Do DoRe laRe

Để các anh đi diệt thù.

Re si la sol fare re

 

Đoạn 2: Cảm Âm Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn

Quả pháo ơi trên đường xa đi có mỏi

la Re Do Dola Do Do DoRe laRe

Suốt đêm ngày có đói hay chăng

si la sol la siRe si la

Đường dài sức nặng càng tăng

re re fa refa refa la

Cùng ta mang nặng tình

la Mi Re Do la

Chiến đấu khó khăn chẳng rời.

Sol Sol La Sol FaRe Re

 

Đoạn 3 : Cảm Âm Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn

Chị em ơi, mỗi trái đạn đây mang tấm lòng ta

la Re Mi, MiSol LaSol la Mi MiSol LaSol la Mi

Cùng các anh góp lửa diệt thù

Do Mi Re Mi DoMi ReDo la

Dù bom rơi dù bao bốt đồn

sol Do Re Do Re ReDo solla

Mong các anh yên lòng từng trái pháo tới tay anh.

la Do la solfa re la Fa Fa Fa ReDo Re

 

Chị em ta cô gái thành đô đem lứa tuổi xuân

la Re Mi, MiSol LaSol la Mi MiSol LaSol la Mi

Cùng hiến dâng quyết giải phóng quê mình

Do Mi Re Mi DoMi ReDo la

Chị em ơi, niềm tin thắng lợi thôi thúc ta lên đường

sol Do Re Do Re ReDo solla la Do la solfa re

Kìa hỏa tuyến đang chờ ta.

la Fa Fa Re Do Re

(Sài Gòn đó đang chờ ta tải đạn về.)

Re Re Re La Sol Fa Mi FaLa SolFa Re

 

Lời 2

Hôm qua, hôm qua chưa hề vác nặng

Re Re Re Re ReDo la ReFa laRe

Em chưa từng vượt suối qua bưng

Re Do la Do ReFa ReDo Re

Em chưa từng giãi nắng dầm mưa

Re Do la Re MiRe Do Re

Hôm nay, hôm nay em là chiến sĩ

si si si si sila fa Re laRe

Vai dạn dày vững vàng bước chân

la solfa re fa refa solDo la

Lòng người đang độ mùa xuân

fa fa Do laDo fa Do

Trào dâng niềm vui đánh Mỹ

fa Do fa Do DoRe laRe

Dẫu hiểm nguy em không nề.

Re Re la sol fare re

 

Quả pháo ơi sao mà yêu như đứa trẻ

la Re Do Dola Do Do DoRe laRe

Suốt đêm ngày ta bế trên vai

si la sol la siRe si la

Đường về đô thị còn xa

re re fa refa refa la

Ngày nay đi diệt thù cứu nước có ta có mình.

la Mi Re Do la Sol Sol La Sol FaRe Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn 

KARAOKE | Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam