Cảm Âm Chiếc Gậy Trường Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Chiếc Gậy Trường Sơn | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Chiếc Gậy Trường Sơn | Sáo F4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Chiếc Gậy Trường Sơn

Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân

Mi Mi Mi Mi Re Sol Re Re Mi

Đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn

la Re Re la Re Sol Re Re Mi

Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi

Do Re Re Re Do Do Re ReDo laDo

luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui

la Do Do la Do la Sol MiRe Mi

Gậy trong tay mồ hôi đã bóng

Mi Sol Sol Mi Sol SolLa La

màu gỗ quê hương mang cả mối tình dân

Re Sol Mi Re Re la MiSol Do# Re

Như nhắn nhủ những ai lên đường mà

si siRe mi Re si sila sol sol

lời hứa với bao người thân.

solla si Re sila sol la

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Chiếc Gậy Trường Sơn

Trường sơn ơi, nơi núi mờ xa mà ta chưa qua

Sol La La La SiLa Sol La Mi SolLa La La

có suối reo, có gió ngàn cây

Si La Sol Mi Fa#Mi Re Mi

có dốc cao vực sâu mất lối

Mi Fa#Mi Re Do Re Mi Mi

mây trắng quyện dưới chân bước bồi hồi

Mi MiSol la Mi Re Mi la la

có nắng lửa đốt thiêu vách núi

Mi MiSol la Mi Re Mi Sol

Trường Sơn ơi!

Sol Si Si

Ta đến bên người với gậy quê hương

La SiRe3 SiLa Sol Si MiSol LaSol La

Trường Sơn ơi, ta đã lên đường.

Re Fa# Fa#, Mi Fa#La Fa#Mi Re

khi lửa tiền phương đang nhắc ta gấp bước đường xa

Mi la Do Mi Mi Sol Mi Sol MiRe Do Re

Khi thù giặc cướp nước cháy bỏng trong lòng ta.

Mi la Do Mi Mi Sol laSol MiRe Do Re

 

Lời 2 : Cảm Âm Chiếc Gậy Trường Sơn

Thanh niên quê tôi luyện sức thật dẻo dai

Mi Mi Mi Mi Re Sol Re Re Mi

Hành quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai

la Re Re la Re Sol Re Re Mi

người thân yêu trao gậy trường sơn khi lên đường

Do Re Re Re Do Do Re ReDo laDo

cùng sôi trong lòng bao truyền thống quê hương.

la Do Do la Do la Sol MiRe Mi

Đạn bom quân thù đang vấy máu

Mi Sol Sol Mi Sol SolLa La

Gương sáng trung kiên bao liệt sỹ còn đây

Re Sol Mi Re Re la MiSol Do# Re

Như nhắn nhủ những ai lên đường mà

si siRe mi Re si sila sol sol

lời hứa sắt son đừng phai.

solla si Re sila sol la

 

Trường sơn ơi, cho dẫu hiễm nguy bền tâm vững chí

Sol La La La SiLa Sol La Mi SolLa La La

trong bước đi nghe tiếng đồng quê

Si La Sol Mi Fa#Mi Re Mi

nghe gió reo, bờ tre gốc lúa.

Mi Fa#Mi Re Do Re Mi Mi

Nghe tiếng người mến thương vẫn dặn dò

Mi MiSol la Mi Re Mi la la

giữ vững truyền thống của đất nước

Mi MiSol la Mi Re Mi Sol

Trường Sơn ơi!

Sol Si Si

Ta đã lên đường với gậy quê hương

La SiRe3 SiLa Sol Si MiSol LaSol La

Trường sơn ơi, chan chứa bao tình

Re Fa# Fa#, Mi Fa#La Fa#Mi Re

Cho gậy mòn dốc núi vẫn luôn giữ tấm lòng son

Mi la Do Mi Mi Sol Mi Sol MiRe Do Re

Sức trẻ đi cứu nước vững vàng hơn dãy Trường Sơn.

Mi la Do Mi Mi Sol Mi SolLa SiLa Sol La

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO F4 ĐỂ CHƠI BÀI Chiếc Gậy Trường Sơn

KARAOKE | Chiếc Gậy Trường Sơn | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam