Cảm Âm Can You Hear My Heart | Người Tình Ánh Trăng OST | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Can You Hear My Heart | Người Tình Ánh Trăng OST | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Can You Hear My Heart | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Can You Hear My Heart

la si Do Do la si Do

Do la si Do Re, si Do si Do si sol mi

la si Do Do la si Do

la si Do Do la si Do Sol Mi

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Can You Hear My Heart

Mi Mi Mi Mi Re Re Do Do, Do la si Do

Do Do Do Do Do, Sol Fa Mi Do Re

Mi Re Do, Mi Re Do, Mi Re Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Can You Hear My Heart

KARAOKE | Can You Hear My Heart | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam