Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu

Lặng yên nghe con tim

do fa, fa fa fa

Với yêu thương nồng say như chơi vơi

la sol fa mi fa, fa fa fa

Nếu như đây là mơ xin cho tôi

fa mi re do re, re re re

Dừng thêm phút, giây này.

re mi fa mi, re do

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu

Niềm vui khi bên nhau

do fa, fa fa fa

Có bao nhiêu buồn lo tan đi mau

la sol fa mi fa, fa fa fa

Những phút giây gần nhau sao qua nhanh

fa mi re do re, re re re

Nghẹn ngào không nói nên lời.

re mi fa sol, mire do

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu

Hạnh phúc trào dâng

do Do sol la

Lời hát xin cám ơn tình yêu

fa Do sib Do sib la sib

Và cho chúng ta gần nhau (một đêm)

fa sib Do sib la sib

Phút giây còn mãi…

la sol fa Do

Hát… lên…

Re la

 

Lời hát xin cám ơn tình yêu

fa Do sib Do sib la sib

Dành cho chúng ta một đêm nhớ (mãi). Oh uh oh…

fa sib Do sib la sib, la sol fa

 

Lần 2

Đoạn 3 : Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu

Và tôi như đang bay

do fa, fa fa fa

Giấc mơ sao dịu êm tay trong tay

la sol fa mi fa, fa fa fa

Những yêu thương nồng say khi bên nhau

fa mi re do re, re re re

Làm sao giữ phút giây này.

re mi fa sol, mire do

 

Niềm vui khi bên nhau

do fa fa fa fa

Có bao nhiêu buồn lo tan di mau.

la sol fa mi fa, fa fa fa

Những phút giây gần nhau sao qua nhanh

fa mi re do re, re re re

Nghẹn lòng ko nói nên lời

re mi fa sol, mire do

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu

Hạnh phúc trào dâng

do Do sol la

Lời hát xin cám ơn tình yêu

fa Do sib Do sib la sib

Và cho chúng ta gần nhau (một đêm)

fa sib Do sib la sib

Phút giây còn mãi…

la sol fa Do

Hát… lên…

Re la

 

Lời hát xin cám ơn tình yêu

fa Do sib Do sib la sib

Dành cho chúng ta một đêm nhớ (mãi). Oh uh oh…

fa sib Do sib la sib, Do Do

 

Đoạn 4 : Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu

“Đêm hôm nay, ta trao

la la la, la la

Những phút đắm say ta trao cho nhau

sib Do Do la, la la la la

Giây phút khát khao hát cho tình yêu…

sib Do Do sib, Do sib la sib

Và xin cám ơn tình yêu…

fa sib Do sib la sib

 

Đêm hôm nay như mơ

la la la, la la

Bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau

la la la la, la la la la

Giây phút khát khao

sib Do Do sib

Hát cho tình yêu và xin cám ơn tình yêu mãi mãi…”

Do sib la sib, fa sib Do sib la sib, Do Do

 

Sáo B4

Kết : Cảm Âm Cảm Ơn Tình Yêu

Hạnh phúc trào dâng

fa Do sol la

Lời hát xin cám ơn tình yêu

fa Do sib Do sib la sib

Và cho chúng ta gần nhau (một đêm)

do sib Do sib la sib

Phút giây còn mãi…

la sol fa Do

Hát… lên…

Re la

 

Lời hát xin cám ơn tình yêu

fa Do sib Do sib la sib

Dành cho chúng ta một đêm nhớ (mãi).

do sib Do sib la sib, Do Do

Xin cám ơn tình yêu

sib Do sib la sib

Dành cho chúng ta một đêm nhớ (mãi).

do sib Do sib la sib, Do Do

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Cảm Ơn Tình Yêu

KARAOKE | Cảm Ơn Tình Yêu | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam