Cảm Âm Biển Cạn | Lệ Quyên | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Biển Cạn | Lệ Quyên | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Biển Cạn | Lệ Quyên | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Biển Cạn

Có người từ lâu nhớ thương biển

MI sol# / si RE FA MI sol

Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng

sol MI SOL FA / FA FA MI RE / si DO RE MI

Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau

MI FA MI DO3 / DO3 DO3 DO3 si / SOL# LA SI LA

Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất

MI FA SOL LA / LA LA LA SOL / RE MI FA SOL

Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn

MI RE DO si / RE DO si la

Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi.

DO si la sol / sol si RE FA / si DO FA MI

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Biển Cạn

Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan

MI FA MI DO3 / MI FA MI LA

Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.

MI FA SOL FA / FA FA MI RE / MI MI la la

 

Lời 2: Cảm Âm Biển Cạn

Có người hẹn tôi cuối phương trời

MI sol# / si RE FA MI sol

Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng

sol MI SOL FA / FA FA MI RE / si DO RE MI

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau

MI FA MI DO3 / DO3 DO3 DO3 si / SOL# LA SI LA

Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái

MI FA SOL LA / LA LA LA SOL / RE MI FA SOL

Sóng ru não nề, hải âu không về

MI RE DO si / RE DO si la

Vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.

DO si la sol / sol si RE FA / si DO FA MI

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Biển Cạn

Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan

MI FA MI DO3 / MI FA MI LA

Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.

MI FA SOL FA / FA FA MI RE / MI MI la la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI BIỂN CẠN

BIỂN CẠN | LỆ QUYÊN | KARAOKE

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam