Cảm Âm Yêu Vội Vàng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Yêu Vội Vàng | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Yêu Vội Vàng | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Yêu Vội Vàng

Một nụ hôn cuối ,rồi tạm biệt nhau
do re fasol la, re re re fasol
Ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi
do Do sol Do, Do la sol re
Mỗi người mỗi nơi, tìm hạnh phúc mới
re re re la, la la Re Mi
Để không ai phải phiền lụy đến ai
re Do sib sib, sol sol sib la

Đoạn 2 : Cảm Âm Yêu Vội Vàng

Dù cho ngày mai nỗi đau còn dài
re la sol la, Re Do la sol
Và yêu thương ấy, sẽ không tồn tại
do Do sol Do, Re Do re re
Ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai
la la sol la, Re Mi Re Do
Để kiếm cho mình một người thế vai
re Do sib sol, sol sol sib la

Điệp Khúc : Cảm Âm Yêu Vội Vàng

Nếu như ngày xưa, chúng ta không vội vàng
Re Re Do Re, Re Re Do la sol
Yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan
Mi Mi Re Do la sol la Re
Thì chắc có lẽ, sẽ không đau khổ
re Re Do Re, Re Do la sol
Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa
Do Do la Do, Do la Do Re

Giờ anh sẽ không níu tay em lại
re Re Do Re, Re Do la sol
Để yêu thương ấy , dần dần phôi phai
do Do la Do, la sol la la
Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai
Re Re Do Re, Re La Sol Sol
Đừng giống như anh với em hiện tại …!
Do Sol Mi Mi Sol Mi Re Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Yêu Vội Vàng TẠI ĐÂY

KARAOKE | Yêu Vội Vàng | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam