Cảm Âm Vũ Điệu Quan Tài | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Vũ Điệu Quan Tài | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Vũ Điệu Quan Tài | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm “Vũ Điệu Quan Tài”

la la Mi Re Do si
si si Re Do si la
la Do3 Si Do3 Si Do3 la
la Do3 Si Do3 Si Do3 la

Đoạn 2 :

la Mi Re Do si
si si Re Do si la
la Do3 Si Do3 Si Do3 la
la Do3 Si Do3 Si Do3 la

Đoạn 3 :

la Mi Re Do si
si si Re Do si la
la Do3 Si Do3 Si Do3 la
la Do3 Si Do3 Si Do3
Do Do Do Do, Mi Mi Mi Mi
Re Re Re Re, Sol Sol Sol Sol
La La La La La La La La
La La La La Re Do si sol la

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI Vũ Điệu Quan Tài TẠI ĐÂY