Cảm Âm Tuổi Mộng Mơ | Phạm Duy | Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tuổi Mộng Mơ | Phạm Duy | Sáo Trúc Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Tuổi Mộng Mơ | Phạm Duy | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Tuổi Mộng Mơ

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba?

sol DO la sol do / mi re sol / la sol DO

Em ước mơ em là, em được là tiên nữ

DO MI RE DO la / la sol DO RE MI

Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người

RE SOL MI RE DO / RE DO la sol la DO sol

Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời

sol DO la sol mi / sol mi re / mi re do

Thật đẹp thay! thật đẹp thay! giấc mơ tiên

mi sol DO / mi sol DO FA MI MI

Thật đẹp thay! thật đẹp thay! giấc mơ tiên.

mi sol DO / mi sol DO / FA MI MI RE DO

 

Lời 2:  Cảm Âm Tuổi Mộng Mơ

Em ước mơ mơ gì, tuổi mười ba, tuổi mười bốn?

sol DO la sol do / mi re sol / la sol DO

Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ

DO MI RE DO la / la sol DO RE MI

Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người

RE SOL MI RE DO / RE DO la sol la DO sol

Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời

sol DO la sol mi / sol mi re / mi re do

Thật đẹp thay! thật đẹp thay! giấc mơ hoa

mi sol DO / mi sol DO FA MI MI

Thật đẹp thay! thật đẹp thay! giấc mơ hoa.

mi sol DO / mi sol DO / FA MI MI RE DO

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI TUỔI MỘNG MƠ

TUỔI MỘNG MƠ | PHẠM DUY | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam