Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn

YouTube video

Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng | Đinh Thìn | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Lời 1: Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng

DO DO DO / DO sol / DO DO DO / DO sol / DO FA FA / MI SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / DO FA FA FA MI FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / FA SOL DO

DO sol DO sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / DO SOL DO SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL MI FA SOL

DO / DO RE DO LA SOL / MI FA SOL

Lời 2: Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng

DO DO DO / DO sol / DO DO DO / DO sol / DO FA FA / MI SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / DO FA FA FA MI FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / FA SOL DO

DO sol DO sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / DO SOL DO SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL MI FA SOL

DO / DO RE DO LA SOL / MI FA SOL DO / RE la sol mi fa sol

do mi fa mi fa la sol / DO RE la sol mi fa sol

DO la DO sol / la do mi la / sol fa mi fa

 

Điệp khúc: Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng

RE RE SOL RE DO sib / sib DO RE / SOL RE / RE DO sol

RE RE SOL RE DO sib / DO RE FA SOL / FA MI sol

fa mi  / DO DO DO DO sol / DO DO DO DO sol / DO FA FA MI SOL FA

 

Lời 3: Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI DO FA FA FA MI FA

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI FA SOL DO

DO sol DO sol DO sol DO sol / RE sol RE FA / DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL DO3 SOL SOL / RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL MI FA SOL

DO3 RE3 LA SOL MI FA SOL

DO MI FA MI FA LA SOL

DO3 RE3 LA SOL MI FA SOL

DO3 LA DO3 SOL LA DO MI LA SOL FA MI sol

DO mi fa sol la do mi la sol fa mi fa

 

Điệp khúc: Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng

RE RE SOL RE DO sib / sib DO RE / SOL RE / RE DO sol

RE RE SOL RE DO sib / DO RE FA SOL / FA MI sol

fa mi DO / DO DO DO / sol DO / DO DO DO sol DO / FA FA MI SOL FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA MI DO / FA FA FA MI FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA MI FA SOL DO

DO sol DO sol DO sol DO sol / RE sol RE FA DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL RE3 SOL SOL RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL MI FA SOL

DO-SOL DOL-SOL DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL DO3

do-DO3

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI TRÊN ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG

TRÊN ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG | KARAOKE

YouTube video

Hãy chia sẻ để thêm nhiều bạn yêu sáo hơn