Cảm Âm Thời Không Sai Lệch ( Chỉ Là Không Cùng Nhau )

Cảm Âm Thời Không Sai Lệch ( Chỉ Là Không Cùng Nhau )
YouTube video

Cảm âm Thời Không Sai Lệch ( Chỉ là không cùng nhau )

Cảm Âm Thời Không Sai Lệch ( Chỉ Là Không Cùng Nhau ) | DIZI VIỆT Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Re Mi Fa, Fa Mi Re la Do Do Do ( Fa Mi Re Do la Do Do lần 2 )

Do fa Re, Re Do sib la sla la la

la sib la sol la sib la sib Sol RMi Fa Mi

Re Mi Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Mi

Re Mi Fa, Fa Mi Re la Do Do Do ( Fa Mi Re Do la Do Do lần 2 )

Do fa DRe, Re Do sib la sla la la

la sib la sol la sib la sib Sol RMi Fa Fa

Re Sol Re Mi

 

la La La Sol La Re3 Do3 La Do3

Re3 Fa Re Mi Fa Sib La Sol Fa Mi

MFa , Re Mi Fa Fa Fa Sib La La Fa Sol

Sla Re RMi, ( Fa Mi Re Mi )

la La La Sol La Re3 Do3 La Do3

Re3 Fa Re Mi Fa Sib La Sol Fa Mi

MFa , Re Mi Fa Fa Fa Sib La La Fa Sol

Sla Re RMi, Do# Re

 

Xem Thêm Nhiều Cảm Âm Khác Tại Đây

MUA SÁO Bb4 ĐẺ CHƠI BÀI THỜI KHÔNG SAI LỆCH TẠI ĐÂY

 

BEAT KARAOKE THỜI KHÔNG SAI LỆCH – NGẢI THẦN

YouTube video

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam