Cảm Âm Sợi Nhớ Sợi Thương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Sợi Nhớ Sợi Thương | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Sợi Nhớ Sợi Thương | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Sợi Nhớ Sợi Thương

Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây

la Do Do, la DoRe Re

Bên nắng đốt, bên mưa quây

Re laRe Fa, Re Dola Re

Em dang tay, em xòe tay

Sol Sol SolLa, SolFa Re Fa

Chẳng thể nào mà xua tan mây

la Re Do re la lasol la

Chẳng thể nào mà che anh được.

la Re Do fa sol fa re

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Sợi Nhớ Sợi Thương

Chứ rút sợi thương nay anh chắp mái lợp

Re la Re Fa Fa Fa Re laRe la

Rút sợi nhớ ấy đan vòm xanh

Re laRe La LaSol Fa FaRe Fa

Nghiêng sườn Đông mà che mưa anh

Re Do Re re la lasol la

Nghiêng sườn Tây xõa bóng mát.

sol fa sol re sol la laDo

 

Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh suốt

la Re Mi Mi Mi Re Mi Fa

Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh

Re Fa Sol La La La Do Re Mi Mi

Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.

la Re Mi Sol La La Do ReMi Re

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Sợi Nhớ Sợi Thương

KARAOKE | Sợi Nhớ Sợi Thương | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam