Cảm Âm Sai Lầm Của Anh – Đình Dũng | Học Thổi Sáo Sai Lầm Của Anh

Cảm Âm Sai Lầm Của Anh – Đình Dũng | Học Thổi Sáo Sai Lầm Của Anh

YouTube video

Cảm Âm Sáo Trúc Sai Lầm Của Anh – Sáo Dizi A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh | Hocthoisao.com

Hướng Dẫn Cảm Âm Sáo Trúc Sai Lầm Của Anh | Học thổi sáo trúc Sai Lầm Của Anh | Đình Dũng | Sáo A4 Dizi Việt | Sáo Trúc Hoàng Anh  | Hocthoisao.com

Đoạn 1

Anh từng oán trách em rất nhiều
sol mi Do Do si solla sol
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu

sol re mi re mi sol la la
Anh từng nói với em rất nặng lời

sol mi Do Do si solla la sol
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi

sol re mi re mi sol la la
Giờ lớn hơn anh mới hiểu

mi Do si si solla sol
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan

sol re mi re mi sol la la
Vì lúc ấy anh quá xoàng

mi Do Do si solla sol
Em nào dám gửi phận cho anh mang

sol re mi re mi sol la la

Điệp Khúc : ( cảm âm sai lầm của anh )

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Do si Sol La La La Sol MiRe Re
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi

Re Sol La Sol Mi Mi Re Mi Mi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời

la Re Mi Re Re Re DoRe Do Si
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi

si si Do Re Do Re Re Do Mi

Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
la si Sol La La Sol La Sol Mi Re
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi

Re Sol La Sol Mi Mi MiRe Re ReMi
Người không dám tin Tương lai anh thay đổi

la Re Mi Re Re Re Re Do si
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời

la si Do si si Do Re Do si la

Lần 2 :

Anh từng oán trách em rất nhiều
sol mi Do Do si solla sol
Sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu

sol re mi re mi sol la la
Anh từng nói với em rất nặng lời

sol mi Do Do si solla la sol
Sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi

sol re mi re mi sol la la
Giờ lớn hơn anh mới hiểu

mi do si si solla sol
Ai cũng muốn cuộc sống không lo toan

sol re mi re mi sol la la
Vì lúc ấy anh quá xoàng

mi Do Do si solla sol
Em nào dám gửi phận cho anh mang

sol re mi re mi sol la la

Điệp Khúc : ( cảm âm sai lầm của anh )

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Do si Sol La La La Sol MiRe Re
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi

Re Sol La Sol Mi Mi Re Mi Mi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời

la Re Mi Re Re Re DoRe Do Si
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi

si si Do Re Do Re Re Do Mi

Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
la si Sol La La Sol La Sol Mi Re
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi

Re Sol La Sol Mi Mi MiRe Re ReMi
Người không dám tin Tương lai anh thay đổi

la Re Mi Re Re Re Re Do si
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời

la si Do si si Do Re Do si la

Đoạn kết nhẹ nhàng : ( cảm âm sai lầm của anh )

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời
Do si Sol La La La Sol MiRe Re
Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi

Re Sol La Sol Mi Mi Re Mi Mi
Là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời

la Re Mi Re Re Re DoRe Do Si
Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi

si si Do Re Do Re Re Do Mi

Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi
la si Sol La La Sol La Sol Mi Re
Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi

Re Sol La Sol Mi Mi MiRe Re ReMi
Người không dám tin Tương lai anh thay đổi

la Re Mi Re Re Re Re Do lasi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời

la si Do si si Do Re Do si la

Quay lại kết bài :

Người không dám tin Tương lai anh thay đổi
la Re Mi Re Re Re Re Do lasi
Sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời

la si Do si si Do Re Do si la

Xem Thêm Cảm Âm Sáo Trúc Nhiều Bài Khác

Beat Karaoke Cảm Âm Sáo Trúc Sai Lầm Của Anh | Đình Dũng | Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Sáo Trúc Sai Lầm Của Anh | Beat Karaoke Sai Lầm Của Anh
Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam