Cảm Âm Sai Cách Yêu | Lê Bảo Bình | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Sai Cách Yêu | Lê Bảo Bình | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

Cảm Âm Sai Cách Yêu – Lê Bảo Bình – Sáo Trúc Tone G4 Dễ Nhất, Sáo Tone A4 Hay Nhất

YouTube video

cảm âm sai cách yêu

 

CẨM ÂM SÁO TRÚC SAI CÁCH YÊU | SÁO G4 | ( DỄ NHẤT ) SÁO TRÚC HOÀNG ANH

Đoạn 1 Cảm Âm Sai Cách Yêu

Yêu và đau, quá gần nhau

mi re la, la do re

Sự im lặng đã hóa tổn thương

si Re si Re Re Mi Re

Mải tính trước bước qua không được

mi Re Mi Re Do sol mi

Cố gắng say giấc quên em Nhưng thói quen chẳng lo em vẫn thức

sol la la si la Re Re Re Re, sol sol sol mi Re

Anh yêu em không còn điểm dừng

sol sol la Re Do la DoReDo la

 

Đoạn 2

Sai cách yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều ràng buộc bao điều

Re Mi Re, Re Mi Re la Re Mi Re la Re Mi Re

Sự ích kỷ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi

Re Mi MSol,Re Mi Sol, Mi Sol-Sol-Sol SolLaSol Mi

Chuyện ai cũng thấy mỗi anh không thấy

la Re ReMi Mi, la Re Re Mi

Em chất chứa bao buồn cay

Sol LaSi La Sol ReMi MiSol

Nên em âm thầm rời bỏ anh đây

Re Re si sol mi msol , sol sla

 

Điệp Khúc Cảm Âm Sái Cách Yêu

Đằng sau 2 chữ đã từng

Re Mi Sol SoLaSol Re ReMi

Là cả trời cảm xúc lưng chừng

Re Re Mi Sol Si La, La Sol

Xa em anh không vững Anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân

RE Re Re Mi Sol Mi la Sol Sol Mi la Re RMi

Sông càng sâu càng yên mà

Re Re RMIRe la Do la

Đau càng thấu càng im và…

Re Do DREDO sol sla sol

Anh chối từ tất cả Chỉ mong em một lần thứ tha

So Mi Re Mi MSol, Mi Sol Sol Mi Mi LSi La

 

Cạnh thì không quý đợi đi Tiếc nhiều khi cả đời bởi vì

Re Mi Sol SLaSol Re Mi, Mi Re Mi Re Re Sol Re

Vạn người chỉ có một người, Hiểu và yêu những điều anh thiếu

Do Re Mi Sol Mi Re, Sol Re Mi Re la Re RMi

Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa, Hãy cho anh thêm một lần đón đưa

Re Re RMIR la Re MSOl Mi, Re Re Re Do si ReDo si

Vì em quan trọng vẫn mãi hi vọng

Sol Si La Sol, La Si La Sol

Anh sẽ đợi mong…

La SiLa Sol Sla

Quay lại đoạn 2 đánh hết bài rồi quay lại điệp khúc là hết.

 

CẨM ÂM SÁO TRÚC SAI CÁCH YÊU | SÁO A4 | ( HAY NHẤT ) SÁO TRÚC HOÀNG ANH

Đoạn 1

Yêu và đau, quá gần nhau

re do sol, sol re do

Sự im lặng đã hóa tổn thương

la Do la Do Do Re Do

Mải tính trước bước qua không được

re Do Re Do sib fa re

Cố gắng say giấc quên em

fa sol sol la sol Do

Nhưng thói quen chẳng lo em vẫn thức

Do Do Do, fa fa fa re Do

Anh yêu em không còn điểm dừng

fa fa sol Do sib sol sibDosib sol

 

Đoạn 2

Sai cách yêu, cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều ràng buộc bao điều

Do Re Do, Do Re Do sol Do Re Do sol Do Re Do

Sự ích kỷ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi

Do Re RFa, Do Re RFa Re Fa Fa Fa FaSol Fa Re

Chuyện ai cũng thấy mỗi anh không thấy

sol Do DoRe Re, sol Do Do DRe

Em chất chứa bao buồn cay

Fa SLa Sol Fa DoRe RFa

Nên em âm thầm rời bỏ anh đây

Do Do la fa re rfa , fa fsol

Điệp Khúc

Đằng sau 2 chữ đã từng

Do Re Fa FSolF Do DRe

Là cả trời cảm xúc lưng chừng

Do Do Re Fa SLaSol , Sol Fa

Xa em anh không vững Anh chẳng biết nơi đâu để dừng chân

Do Do Do Re Fa Re sol Fa Fa Re sol Do DRe

Sông càng sâu càng yên mà

Do Do ReDo sol sib sol

Đau càng thấu càng im và…

Do sib Dosib fa sol fa,

Anh chối từ tất cả Chỉ mong em một lần thứ tha

Fa Re Do Re ReFa, Re Fa Fa Re Re SLa Sol

 

Cạnh thì không quý đợi đi Tiếc nhiều khi cả đời bởi vì

Do Re Fa FaSolFa Do Re, Re Do Re Do Do RFa Do

Vạn người chỉ có một người, Hiểu và yêu những điều anh thiếu

sib Do Re Fa Re Do, Fa Do Re Do sol Do DRe

Em ơi nếu gặp nhiều nắng mưa, Hãy cho anh thêm một lần đón đưa

Do Do ReDo sol Do RFa Re, Do Do Do sib la Do sib la

Vì em quan trọng vẫn mãi hi vọng

Fa La Sol Fa, Sol La Sol Fa

Anh sẽ đợi mong…

Sol LaSol Fa Sol

Quay lại đoạn 2 đánh hết bài rồi quay lại điệp khúc là hết.

 

MUA SÁO TRÚC A4 Hoặc G4 Để Chơi Bài “SAI CÁCH YÊU” Của LÊ BẢO BÌNH Tại Đây

 

 

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam