Cảm Âm “River Flows in You” | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm “River Flows in You” | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
4.6/5 - (5 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm River Flows in You | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm “River Flows in You”

fa la Fa Mi Fa Mi Fa Do Fa sib

fa la Fa Mi Fa Mi Fa Do Fa sib

fa la Fa Mi Fa Mi Fa Do Fa sib la sib Do la sol
fa mi fa, do fa sol la, la sib Do, sib la sol
fa la Fa Mi Fa Mi Fa Do Fa sib la sib Do La Sol
Fa Mi Fa, fa sol la, la sib Do, sib la sol

Điệp Khúc :

Fa Sol Fa Mi Fa Do, Fa Sol Fa Mi Fa Do, Fa Sol Fa Mi Fa Sol La Sib Do3 La Sol Fa Mi
Fa Sol Fa Mi Fa Do, Fa Sol Fa Mi Fa Do, Fa Sol Fa Mi Fa Sol La Sib Do3 La Sol Fa Mi
Fa FaSol Fa Mi Fa Do, Fa FaSol Fa Mi Fa Do, Fa FaSol Fa Mi Fa Sol La Sib Do3 La Sol Fa Mi
Fa FaSol Fa Mi Fa Do, Fa FaSol Fa Mi Fa Do, Fa FaSol Fa Mi Fa Sol La Sib Do3 La Sol Fa Mi Do sol mi 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI River Flows in You TẠI ĐÂY

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam