Top 5 Cảm Âm Nhạc Trung Quốc Hay Nhất

Top 5 Cảm Âm Nhạc Trung Quốc Hay Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

Top 5 Cảm Âm Nhạc Nhạc Trung Hay Nhất Mọi Thời Đại

Hocthoisao.com xin giới thiệu với các bạn Top 5 cảm âm Nhạc Hoa hay nhất, nổi tiếng nhất.

Cảm Âm Bất Nhiễm | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Lần 1 :

Đoạn 1 : Cảm Âm Bất Nhiễm

Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la re
Fa Mi la Re Do la Do Re Mi Re, Do la
Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la fa
re fa la sol la Do, la sol la Do, la re

Đoạn 2 : Cảm Âm Bất Nhiễm

Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la re
Fa Mi la Re Do la Do Re Mi Re, Do la
Fa Mi la Re Do la, sol fa sol la Do Re
re fa la sol la Do, la sol la Do, la Re

Điệp Khúc : Cảm Âm Bất Nhiễm

Re Fa Sol La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

 

Lần 2

Đoạn 2 : Cảm Âm Bất Nhiễm

Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la re
Fa Mi la Re Do la Do Re Mi Re, Do la
Fa Mi la Re Do la, sol fa sol la Do Re
re fa la sol la Do, la sol la Do, la Re

Điệp Khúc : Cảm Âm Bất Nhiễm

Re Fa Sol La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

Đoạn 3 : Cảm Âm Bất Nhiễm

Fa Fa Sol Sol Sol La Sib, Do3Re3 Do3, Sib La
La La La Sol Sol La Sib, LaSol Fa
Fa Fa Mi Mi Mi Fa Sol, LaSibLa Sol Fa
La La La Sol Sol La Si, Si LaSolLa

Kết : Cảm Âm Bất Nhiễm

la Do Re La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
la Do Re La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
Sol Fa Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

Re Fa Sol La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC 

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Bất Nhiễm  

Bất Nhiễm | Karaoke

YouTube video

 

 

Cảm Âm Tay Trái Chỉ Trăng | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Tay Trái Chỉ Trăng

re la la Do Re , ReMi ReDo la Dola
sol la sib Do Re, Do Re Fa Mi Re Mi
Re Fa Sol, Sol La Sol Re Fa MiFa
Re Fa Sol, Fa Sol Sib La

Đoạn 2 :

re la la Do Re , ReMi ReDo la Dola
sol la sib Do Re, Do Re Fa Mi Re Mi
Re Fa Sol, Sol La Sol Re Fa MiFa
Re Fa Sol, Fa Sol Sib La

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC 

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Tay Trái Chỉ Trăng 

KARAOKE | Tay Trái Chỉ Trăng | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

 

Cảm Âm Họa Tình | Sáo G4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Họa Tình

fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
fa sol la Fa Re, Re Sol Mi Do la
fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
sol la Do Re re, la sol la mi do re

Đoạn 2 :

la sol la, sol re sol la, la sol sib
sol fa sol fa sol la mi
la sol la, sol re sol la la la sol sib
sol fa sol fa sol sib lasolla

la la sol sib, sol sol fa la
la la sol sib, re Do#Re Do# Re Mi

Điệp Khúc : Cảm Âm Họa Tình

fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
fa sol la Fa Re, Re Sol Mi Do la
fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
sol la Do Re re, la sol la Do la Re

fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
fa sol la Fa Re, Re Sol Mi Do la
fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
sol la Do Re re, la sol la mi do re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC 

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI BÀI Họa Tình 

KARAOKE | Họa Tình | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

 

Cảm Âm Sứ Thanh Hoa | Sáo B4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Sứ Thanh Hoa

Do sib sol sib, sib sol sib, sib sol sib sol fa
Do sib sol sib, sib sol sib, sib Re Do sib sib
fa sol Re Re, Re Do Re, Re Do Re Fa Re
Re Re Re Re Do Do Do Do sib Re Do

Do sib sol sib, sib sol sib, sib sol sib sol fa
fa sol Re Fa, Fa Re Fa, Fa Re Do sib sib
Do sib Do Re Do Do sib Do, sib sol Do sib sib sol sib Do sib

Điệp Khúc :

Fa Fa Re Do Re sol, Do Re Fa Re Do
Fa Fa Re Do Re fa, Do Re Fa Do sib
sib Do Re Fa Sol Fa Re Fa Re Re Do Do
sib Do sib Do sib Do Re Fa Re

Fa Fa Re Do Re sol, Do Re Fa Re Do
Fa Fa Re Do Re fa, Do Re Fa Do sib
sib Do Re Fa Sol Fa Re Fa Re Re Do Do, fa Re Do sib

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC 

MUA SÁO B4 ĐỂ CHƠI BÀI Sứ Thanh Hoa 

KARAOKE | Sứ Thanh Hoa | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

 

 

Cảm Âm Một Bái Này | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Đoạn 1 : Cảm Âm Một Bái Này

la lasol la re solfa, la sol la Do Do mi re
Re Sol Sol Sol Fa Mi Re Do, Re fa sol la
Re ReDo Re fa lasol, Re Do Re Fa Fa sol fa
sol la Dola Do, Re DoRe la sol fa, sol laDo do re

Điệp Khúc :

Re La SolLa Re SolFa, SolLa La La Mi Re Do
lasol la, Do ReDo Re, Sol Re La Sol
La LaSol LaDo3 Re SolFa, SolLa La La Mi Re Do
la sol la Do Re Fa Do Re Fa, Sol La Do Re

Kết :

La Sol La Re La Sol, Sol La La Re Sol Fa
Fa Fa Sol La La Mi, Sol La La Mi Re Do Re
La Sol La Re La Sol, Sol La La Re Sol Fa
Fa Fa Sol La La Mi, Sol La La Mi Re Do Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC
MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Một Bái Này

KARAOKE | Một Bái Này | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam