Cảm Âm Người Ở Đừng Về | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Người Ở Đừng Về | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Người Ở Đừng Về | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Người Ở Đừng Về

Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về

fasol la la solDo lasol fa, DoRe Fa ReDo solDo lasol fa

Người về em vẫn (í i ì i) nay, Có mấy khóc i thầm

sol sol Do ReDo Re ReDo sibRe Do, Do ReFa ReDo la solDo lasol fa

Đôi bên là bên sóng đôi vạt áo

la solDo la solfa refa sol la lasol fasol la

Mà này cũng có a ướt đầm Ướt đầm như mưa.

do do re la sol fa do, fa do fa solDo lasol fa

Người ơi! Người ởi đừng về,

fasol la la solDo lasol fa

 

Đoạn 2: Cảm Âm Người Ở Đừng Về

Người về em vẫn (í i ì i nay có mấy) trông theo,

sol sol Do ReDo Re ReDo sibRe Do, Do ReFa ReDo la solDo lasol fa

Trông (ư ư) nước bây giờ mà như nước chảy,

la solDo la solfa refa sol la lasol fasol la

(Mà này cũng có trông a bèo. Trông bèo (là) bèo trôi.

do do re la sol fa do, fa do fa solDo lasol fa

Người ơi! Người ởi đừng về.

fasol la la solDo lasol fa

 

Đoạn 3: Cảm Âm Người Ở Đừng Về

Người về, em dặn (í i ì i) nay có mấy tái (i) hồi

sol sol Do ReDo Re ReDo sibRe Do, Do ReFa ReDo la solDo lasol fa

Yêu (í a), em là em mong anh xin chớ

la solDo la solfa refa sol la lasol fasol la

mà này cũng có a, đứng ngồi đứng ngồi với ai.

do do re la sol fa do, fa do fa solDo lasol fa

Người ơi! Người ở đừng về. Người ơi! Người ở đừng về.

fasol la la solDo lasol fa, DoRe Fa ReDo solDo lasol fa

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Cây Trúc Xinh

KARAOKE | Cây Trúc Xinh | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam