Cảm Âm Người Em Vỹ Dạ | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Người Em Vỹ Dạ | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Người Em Vỹ Dạ | Minh Kỳ | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Người Em Vỹ Dạ

Tôi nhớ người em Vỹ Dạ, Gặp bên chợ Ðông Ba.

DO RE DO la sol / DO fa sol fa / fa sol DO sol sib DO DO

Lần ghé miền Trung yêu thương.

FA SOL LA SOL FA SOL SOL

Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương.

FA FA SOL DO / DO RE sol / DO RE FA

Nón lá che khuất mắt biếc. Cắp sách sớm trưa chiều đi học

FA SOL LA / FA SOL SOL DO3 / FA SOL LA / SOL DO3 LA / LA SOL RE

Ðồng Khánh qua cầu Trường Tiền.

FA DO DO / sol FA FA DO DO

Ôi! Tà áo trắng tóc thề se duyên.

DO sol DO RE FA SOL FA RE DO RE FA SOL FA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Người Em Vỹ Dạ

Ôi! Phút giây ban đầu.

LA / SOL DO3 LA / SOL FA RE

Gặp em bỗng như quay về.

RE FA SOL / FA LA SOL FA RE DO

Hình thành biết bao kỷ niệm

DO DO RE / DO FA RE DO sol sol

mà chừ em ở nơi mô.

DO RE / FA SOL RE / FA SOL SOL

Cho mình thương nhớ, nhớ thương bây chừ.

SOL FA SOL DO3 DO3 / SIB SOL DO3 FA

 

Lời 2: Cảm Âm Người Em Vĩ Dạ

Tôi ước một hôm lại về miền trung qua chợ Ðông Ba.

DO RE DO sol sib DO fa sol fa / fa sol DO sol sib DO DO

Để thấy người em năm xưa

FA SOL LA / SOL FA / SOL SOL SOL

buông mái chèo xuôi ngược dòng Hương.

FA / FA SOL DO / DO RE sol DO RE FA

Để nhớ về ánh mắt biếc,

FA SOL LA SOL FA SOL / DO3 RE3 DO3

để có những đêm dài không còn lẻ bóng,

FA SOL LA / SOL DO3 LA / LA SOL RE

không lạnh vào hồn,

FA DO DO / sol FA / FA DO DO

không buồn không nhớ lúc trời sang Ðông.

DO DO sol / DO RE FA SOL FA RE DO RE FA FA

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI NGƯỜI EM VỸ DẠ

NGƯỜI EM VỸ DẠ | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam