Cảm Âm Ngày Đầu Tiên Đi Học | Sáo C5 | Dễ Nhất, Chuẩn Nhất Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Ngày Đầu Tiên Đi Học | Sáo C5 | Dễ Nhất, Chuẩn Nhất Sáo Trúc Hoàng Anh
4.5/5 - (4 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Ngày Đầu Tiên Đi Học | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Ngày Đầu Tiên Đi Học

Ngày đầu tiên đi học

sol sol Do sol mi

Mẹ dắt em đến trường

fa la fa la re

Em vừa đi vừa khóc

re do re do mi

Mẹ dỗ dành yêu thương.

fa la re sol sol

 

Đoạn 2 : Cảm Âm Ngày Đầu Tiên Đi Học

Ngày đầu tiên đi học

sol sol Do sol mi

Em mắt ướt nhạt nhòa

fa la la re re

Cô vỗ về an ủi

re mi do re mi

Chao ôi sao thiết tha.

re re re mire do

 

Điệp Khúc : Cảm Âm Ngày Đầu Tiên Đi Học

Ngày đầu như thế đó

sol sol Do ReDo Re

Cô giáo như mẹ hiền

Do Re Do solre re

Em bây giờ cứ ngỡ

sol sol re sol sol

Cô giáo là cô tiên.

la Do re sol sol

 

Em bây giờ khôn lớn

Do Do sol Do Re

Bỗng nhớ về ngày xưa

Do Re sol re Do

Ngày đầu tiên đi học

re re sol sol resol

Mẹ cô cùng vỗ về.

re sol re sol do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Ngày Đầu Tiên Đi Học

KARAOKE | Ngày Đầu Tiên Đi Học | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam