Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
5/5 - (1 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương

Anh đến quê em một chiều nắng ấm

la DO la la / mi mi la DO

Khúc hát quê hương ru dài theo sóng

MI MI RE RE / RE DO la DO RE MI

Thái Bình ơi Thái Bình ai đặt tên cho đất

MI DO RE MI la / la mi la la DO DO

Thái Bình tự bao giờ

la mi mi sol re

Mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt

re la DO si si / DO mi la si DO

Mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi

la RE RE RE DO la / MI la SOL MI MI

Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế

SOL MI SOL / SOL MI SOL SOL LA

 

Lời 2: Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương

Anh yêu em Diễm Điềm hàng phi lao gió hát

FA FA / FA MI RE / la RE RE MI MI

Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu

si si RE RE / mi si RE mi si

Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu

MI MI / MI MI MI / RE RE la si DO si la

Đưa anh về Đồng Cói anh thương em anh nói

la la mi mi DO / si si si si MI

Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà

MI si MI FA MI / RE RE la si DO si la

Mời thầy mẹ sang chơi

la la mi mi si

Để anh thưa, để anh thưa

si MI MI / RE LA LA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương

Cho anh về quê mình cùng làm lúa, cùng làm đay

LA LA SOL MI SOL MI / RE RE MI-SOL / RE RE MI

Cùng dệt cói, cùng đan mây

RE RE SOL / RE RE MI

Tay anh trạm vàng, tay em trổ bạc

DO DO si la la / si si la sol mi

Làm giàu cho quê hương

mi mi si si si

Hỡi người em gái lòng anh yêu thương

RE sol la la la

Thái Bình ta đó lòng anh yêu thương

RE sol si RE / sol la la la

 

Lời 3: Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương

Anh đến quê em một chiều nắng ấm

la DO la la / mi mi la DO

Khúc hát quê hương ru dài theo sóng

MI MI RE RE / RE DO la DO RE MI

Thái Bình ơi Thái Bình ai đặt tên cho đất

MI DO RE MI la / la mi la la DO DO

Thái Bình tự bao giờ

la mi mi sol re

Mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt

re la DO si si / DO mi la si DO

Mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi

la RE RE RE DO la / MI la SOL MI MI

Thái Bình ơi, sao mà yêu đến thế

SOL MI SOL / SOL MI SOL SOL LA

 

Lời 4: Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương

Anh yêu em Diễm Điềm hàng phi lao gió hát

FA FA / FA MI RE / la RE RE MI MI

Anh đi tắm mát về bãi biển Đồng Châu

si si RE RE / mi si RE mi si

Anh qua con sông sâu, sông sâu đã bắc cầu

MI MI / MI MI MI / RE RE la si DO si la

Đưa anh về Đồng Cói anh thương em anh nói

la la mi mi DO / si si si si MI

Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà

MI si MI FA MI / RE RE la si DO si la

Mời thầy mẹ sang chơi

la la mi mi si

Để anh thưa, để anh thưa

si MI MI / RE LA LA

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Nắng Ấm Quê Hương

Cho anh về quê mình cùng làm lúa, cùng làm đay

LA LA SOL MI SOL MI / RE RE MI-SOL / RE RE MI

Cùng dệt cói, cùng đan mây

RE RE SOL / RE RE MI

Tay anh trạm vàng, tay em trổ bạc

DO DO si la la / si si la sol mi

Làm giàu cho quê hương

mi mi si si si

Hỡi người em gái lòng anh yêu thương

RE sol si si RE  / sol la la la

Miền quê đó Thái Bình để lòng anh yêu thương

RE sol si RE / sol la la la

Miền quê đó Thái Bình để lòng anh yêu thương

RE sol si RE / RE MI MI MI

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG

NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam