Cảm Âm My Heart Will Go On | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm My Heart Will Go On | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm My Heart Will Go On | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 Cảm Âm My Heart Will Go On

fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la… sol…
fa fa fa fa mi fa fa do…
fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la… sol…
fa fa fa fa mi fa fa do…

 

Điệp Khúc

fa…sol…do do2… si la sol… la si la… sol fa mi fa mi re do…
fa…sol…do do2… si la sol… la si la… sol fa mi fa fa mi fa sol la sol fa…

 

fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la sol… fa fa fa fa mi fa fa do…
fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la sol… fa fa fa fa mi fa fa do…

 

Điệp Khúc Cảm Âm My Heart Will Go On
fa…sol…do do2… si la sol… la si la… sol fa mi fa mi re do…
fa…sol…do do2… si la sol… la si la… sol fa mi fa fa mi fa sol la sol fa…

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “My Heart Will Go On” TẠI ĐÂY

Beat Karaoke My Heart Will Go On

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam