Cảm Âm Mừng Tuổi Mẹ | Trần Long Ẩn | Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Mừng Tuổi Mẹ | Trần Long Ẩn | Sáo Trúc Hoàng Anh

YouTube video

Cảm Âm Mừng Tuổi Mẹ | Trần Long Ẩn | Sáo A4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm Mừng Tuổi Mẹ

Mỗi mùa xuân sang

RE FA la / DO RE RE

Mẹ tôi già thêm một tuổi.

DO RE / DO RE DO DO lasol la

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.

la DO fa sol sol / la DO RE DO RE sol la

Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay

RE FA SOL LA / LA SIB SOL LA

như gió, như mây bay qua đời con,

SOL LA SOL SOL SOL / SOL SOL FA RE FA

như gió, như mây bay qua thời gian.

MI SOL MI MI / MI MI RE MI

Ôi Mẹ của tôi!

RE sib sol la RE

 

Điệp Khúc: Cảm Âm Mừng Tuổi Mẹ

Mẹ già như chuối chín cây

RE la RE / SOL LA SI LA FA# SOL

Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.

LA SI LA FA RE FA RE / FA MI RE la RE MI

Gió lay Mẹ rụng, con phải mồ côi.

MI SOL MI RE / RE sol  sol la / DO sol la RE

Mồ côi tội lắm ai ơi!

RE FA SOL / RE SI LA FA SOL

Đói cơm khát nước biết người nào lo.

LA FA / SOL LA LA / SOL LA la la RE MI

Đói cơm khát nước biết người nào lo.

MI SOL MI SOL LA / SOL FA la sol fa RE

 

Lời 2:  Cảm Âm Mừng Tuổi Mẹ

Mỗi mùa xuân sang

RE FA la DO RE RE

Mẹ tôi già thêm một tuổi.

DO RE / DO RE DO la sol la

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần.

la DO fa sol sol / la DO / RE DO la sol la

Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin,

RE LA SOL LA / LA SIB SOL LA

tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ.

SOL LA RE FA / RE MI RE la la

Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới.

FA MI RE MI RE la / la RE DO# MI

Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ

MI SOL MI SOL LA / SOL MI / MI FA RE

 

CÁC BẠN XEM THÊM CẢM ÂM

MUA SÁO A4 ĐỂ CHƠI BÀI MỪNG TUỔI MẸ 

MỪNG TUỔI MẸ | KARAOKE

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam