Cảm Âm Múa Sạp | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Múa Sạp | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất
4.5/5 - (2 bình chọn)

YouTube video

Cảm Âm Múa Sạp | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1: Cảm Âm Múa Sạp

sol sol sol Do sol, sol sol sol Do Re

Re Re Re Mi Do Re, Re Re Mi Re Do la

la la Do la sol la Do la Do la sol re

sol re sol re sol la sol la sol la Do Do

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI Múa Sạp

KARAOKE | Múa Sạp | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam