Cảm Âm “Một Bái Này” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm “Một Bái Này” | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Một Bái Này | Sáo Bb4 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Đoạn 1 : Cảm Âm Một Bái Này

la lasol la re solfa, la sol la Do Do mi re
Re Sol Sol Sol Fa Mi Re Do, Re fa sol la
Re ReDo Re fa lasol, Re Do Re Fa Fa sol fa
sol la Dola Do, Re DoRe la sol fa, sol laDo do re

Điệp Khúc :

Re La SolLa Re SolFa, SolLa La La Mi Re Do
lasol la, Do ReDo Re, Sol Re La Sol
La LaSol LaDo3 Re SolFa, SolLa La La Mi Re Do
la sol la Do Re Fa Do Re Fa, Sol La Do Re

Kết :

La Sol La Re La Sol, Sol La La Re Sol Fa
Fa Fa Sol La La Mi, Sol La La Mi Re Do Re
La Sol La Re La Sol, Sol La La Re Sol Fa
Fa Fa Sol La La Mi, Sol La La Mi Re Do Re

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY
MUA SÁO Bb4 ĐỂ CHƠI BÀI Một Bái Này TẠI ĐÂY

KARAOKE | Một Bái Này | BEAT GỐC CHUẨN

YouTube video

Phone: +84926816668
183 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, Việt Nam
DMCA.com Protection Status
Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam