Cảm Âm Mojito | Châu Kiệt Luân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Cảm Âm Mojito | Châu Kiệt Luân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

YouTube video

Cảm Âm Mojito | Châu Kiệt Luân | Sáo C5 | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

Lời 1: Cảm Âm “Mojito”

mi la DO / MI RE DO RE DO / si la si DO la

mi la DO / MI RE DO RE DO / si la si DO

la DO MI SOL FA

sol si RE FA MI

la la MI MI RE RE MI RE DO si la si

 

Lời 2:

mi la DO / MI RE DO RE DO / si la si DO la

mi la DO / MI RE DO RE DO / si la si DO

la DO MI SOL FA

LA SOL FA FA MI

la la MI MI RE RE MI RE DO si DO la

 

Điệp Khúc: Cảm Âm “Mojito”

DO DO DO si si / si RE RE DO si DO la

DO DO DO si si / si RE RE DO FA MI

la DO MI SOL FA / LA SOL FA FA MI

la la MI MI RE RE MI RE DO si DO la

 

la DO MI SOL FA

LA SOL FA FA MI

la la MI MI / RE RE MI RE DO si DO la

 

Rap: …

 

Quay lại lời 2:

MI MI MI MI / RE RE MI RE DO si la DO la

MI MI MI MI / RE RE MI RE DO si la si DO

la DO MI SOL FA

LA SOL FA FA MI

la la MI MI RE RE MI RE DO si DO la

 

DO DO DO si si / si RE RE DO si DO la

DO DO DO si si / si RE RE DO FA MI

la DO MI SOL FA / LA SOL FA FA MI

la la MI MI RE FA / MI RE DO si DO la

la DO MI SOL FA

LA SOL FA FA MI

la la MI MI / RE RE MI RE DO si DO la

 

CÁC BẠN XEM THÊM NHIỀU CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO C5 ĐỂ CHƠI BÀI “MOJITO” TẠI ĐÂY

MOJITO | JAY CHOU | KARAOKE

YouTube video